Sådan behandler AUB dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), behandler AUB oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. AUB behandler sager, der omfatter:

 • Tilskud ved praktik i Danmark
 • Tilskud ved praktik i udlandet
 • Tilskud til kost og logi under skoleophold
 • Tilskud ved voksenuddannelse (VEU)
 • Tilskud ved virksomhed ophør eller konkurs, mens du er elev
 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgivers bidrag til Praktikplads-AUB

Her kan du læse, hvilke oplysninger AUB behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter AUB om et tilskud eller en ydelse uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder typisk dit navn og kontaktoplysninger. 

Hvis du eller din arbejdsgiver senere ansøger eller modtager en ydelse eller et tilskud fra AUB, får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Når du er elev på en erhvervsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse eller er tilmeldt en voksenuddannelse (VEU), kan du eller din arbejdsgiver fx have ret til at få et tilskud under dit skoleophold.

AUB kan fx behandle oplysninger om:

 • din egen identitet
 • ansættelsesforhold
 • skatteforhold
 • kontonummer
 • din erhvervsuddannelse

AUB får oplysningerne fra din uddannelsesinstitution og fra din ansøgning til AUB. Oplysningerne kan også komme fra din arbejdsgiver, offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret. 

AUB behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

AUB kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som AUB samarbejder med.

AUB gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, efter sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler om Bogføringsloven.

Hvis du ringer til AUB, kan du blive spurgt, om AUB må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte AUB.

AUB kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at AUB indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til ydelsen. 

Du kan gøre indsigelse mod, at AUB har personoplysninger om dig. 

Du kan få kopi af de oplysninger, som AUB har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at AUB sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at AUB træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at AUB kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at personoplysninger om dig indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag eller dit tilskud fra AUB?

Har du spørgsmål til din sag eller dit tilskud fra AUB, skal du kontakte AUB.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til AUB's behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte AUB

Hvis du skriver til AUB, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakt databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener:

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at AUB ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, AUB behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AUB’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i AUB’s håndtering af din sag, skal du kontakte AUB.