Konkurs eller virksomhedsophør mens du er elev eller lærling

AUB kan hjælpe dig, hvis du er elev eller lærling, og virksomheden ophører

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er din arbejdsgiver, der udbetaler din befordringsudgift under dit skoleophold. Det vil fremgå af din overenskomst, hvad du har ret til.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt eller er død, udbetaler AUB befordringsudgifter, der svarer til billigste offentlige transport.

Du skal skrive til AUB og oplyse:

  • CPR-nr.
  • Virksomhedens SE-nr. samt evt. dato for konkurs, ophør eller dødsfald.
  • En eller flere skoleperioder.
  • Transportudgiften i skoleperioden.

Når AUB har behandlet sagen, bliver pengene udbetalt til din NemKonto.

Du skal først søge information hos Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Her kan du læse om de muligheder du har hos LG, før du kontakter os.

Din prøvetid skal være udløbet

Det er en betingelse, at din prøvetid er udløbet. Hvis din uddannelsesaftale bliver afbrudt inden for din prøvetid, har du hverken ret til hjælp fra LG eller AUB.

Din transport bliver betalt

Vi betaler også dine udgifter til transport til og fra skolen efter de regler, der gælder på området.

Vi dækker transportudgifterne under hele dit skoleophold - også mens du får udbetalt løn fra Lønmodtagernes Garantifond.

Ny arbejdsgiver betaler løn og transport

Hvis du fortsætter din uddannelse hos en anden arbejdsgiver, betaler din nye arbejdsgiver løn og transport.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte AUB.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren: