Borgerforslag

Alle borgere med stemmeret til folketingsvalg kan stille og støtte borgerforslag

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Alle borgere med stemmeret til folketingsvalg kan stille og støtte et borgerforslag.

Et borgerforslag indeholder typisk et politisk budskab og et ønske om, at der bliver taget et politisk initiativ inden for et område. Det kan være ønsker til ændringer i samfundet eller i lovgivningen, som dem, der stiller forslaget, gerne vil have behandlet i Folketinget.

Ordningen om borgerforslag blev indført som en forsøgsordning i januar 2018 og gjort permanent i foråret 2019. 

På borgerforslag.dk kan du se alle nuværende og tidligere borgerforslag:

Hvis du stiller eller er med til at stille et borgerforslag, er du enten: 

 • Hovedstiller. Du kan ikke være anonym som hovedstiller. Der kan godt være flere hovedstillere bag et borgerforslag.
 • Medstiller. Du kan ikke være anonym som medstiller. Pårørende kan også være medstillere, hvis de har stemmeret til folketingsvalg.   

Som hovedstiller skal du:

 1. finde medstillere: Du skal finde mindst 3 personer, der vil være medstillere på det borgerforslag, du gerne vil have behandlet. 
 2. sørge for, at formkrav er overholdt: Du skal sikre dig, at reglerne for, hvad et borgerforslag skal og må indeholde, er overholdt. 
 3. stille forslaget via Folketingets hjemmeside om borgerforslag, hvor du også skriver, hvem der er medstillere. 

Hvis medstillerne af borgerforslaget accepterer at støtte det inden for 14 dage, bliver det sendt til Folketingets Administration. Du får besked inden for 10 dage om, hvorvidt borgerforslaget kan godkendes. Hvis det kan, bliver det offentliggjort på Folketingets hjemmeside om borgerforslag, borgerforslag.dk. 

Som medstiller skal du: 

 1. bekræfte, at du vil være medstiller. Det skal du gøre inden for 14 dage, efter hovedstiller har stillet borgerforslaget og inviteret dig til at være medstiller. Du bekræfter via et link "Bliv medstiller" i en e-mail om borgerforslaget, du har fået fra hovedstilleren. 
 2. følge vejledningen, logge på med MitID og indtaste dit cpr-nummer og din e-mailadresse.

De borgerforslag, der har opnået tilstrækkelig støtte, vil blive korrekturlæst og sat ind i Folketingets skabelon for beslutningsforslag. 

Dit forslag bliver afvist, hvis det fx: 

 • lægger op til en ændring af grundloven
 • udtrykker en holdning snarere end et konkret forslag
 • indeholder følsomme personoplysninger om navngivne personer
 • indeholder reklamer og kommercielle budskaber
 • opfordrer til en forbrydelse
 • ikke er skrevet på dansk.

Du kan finde flere detaljer om de krav, som borgerforslag skal leve op til på Folketingets hjemmeside om borgerforslag:

Hvis minimum 50.000 personer støtter et borgerforslag inden for 180 dage efter offentliggørelse, kan det blive behandlet i Folketingssalen som et beslutningsforslag.

Et beslutningsforslag: 

 • er en tekst, der indeholder et klart formuleret forslag og en opfordring til, at det bliver gjort til lovgivning
 • kan blive fremsat som lovforslag, hvis det bliver vedtaget.

I sidste ende betyder det altså, at borgerforslag kan være med til at forme og påvirke dansk lovgivning. 

Det er sker ikke automatisk, at et borgerforslag, som 50.000 borgere har udtrykt støtte til, bliver behandlet i Folketingssalen. Ifølge grundloven er det nemlig kun ministre og medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte beslutningsforslag. Partierne i Folketinget skal altså beslutte, hvem der vil fremsætte et beslutningsforslag på baggrund af et borgerforslag. Praksis er, at de partier, der står bag ordningen om borgerforslag, i fællesskab vil medvirke til, at forslagene bliver fremsat. 

Du kan både være hovedstiller, medstiller og støtte et borgerforslag, selv om du ikke kan gøre det digitalt. Som ikke-digital borger kan du bruge en papirblanket - enten ved at udskrive den fra Folketingets hjemmeside om borgerforslag eller bestille den hos Folketingets Oplysning.

Du behøver ikke at godtgøre, at du ikke har mulighed for at bruge den digitale løsning.
Det er heller ikke et krav, at du formelt er fritaget fra Digital Post eller obligatoriske selvbetjeninger. 

Du har ikke mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med ordningen om borgerforslag.

Ordningen er ikke omfattet af persondatareglerne.