Fuldmagter i det offentlige

Du har ret til at lade en anden person handle på vegne af dig

Generelt om fuldmagter

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig i kontakten med det offentlige, kan du give en fuldmagt. Når du en afgiver fuldmagt, giver du personen lov til at varetage dine interesser og handle på dine vegne. Det kan fx være et familiemedlem, en medarbejder fx plejepersonale eller til en virksomhed. Det vigtigste er, at du har tillid til personen. 

Det kan i mange situationer være praktisk at give fuldmagt. Det kan fx være, at du er blevet syg, skal ud at rejse eller synes eller at en sag med en myndighed er blevet uoverskuelig og derfor har brug for hjælp. 

Personen der afgiver fuldmagt kaldes fuldmagtsgiver, mens personen, der får fuldmagt, kaldes fuldmagtshaver.

For at afgive fuldmagt, kræver det, at du er myndig. Det er ikke muligt at afgive fuldmagt i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at afgive fuldmagt. Tjek dog altid med den/de relevante myndigheder, hvordan de håndterer fuldmagter, da det kan variere. 

I tilfælde hvor personer på grund af deres helbred ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer. I nogle situationer kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på personens vegne. 

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for fuldmagter hos myndighederne, og derfor kan der også være forskel på, på hvilken måde man giver fuldmagter i det offentlige. Det kan fx være i form af fysiske papirfuldmagter, blanketter eller afgivet digitalt (fx i løsningen Digital Fuldmagt).

Det er derfor altid nødvendigt, at du nærmere undersøger, hvordan myndigheden eller området, du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter. 

Fuldmagter kan dække over mange forskellige ting. De kan være begrænset til en eller flere opgaver, som du selv specificerer, eller de kan være af mere bred generel karakter. De fleste myndigheder kræver dog, at du laver specifikke og begrænsede fuldmagter, som er udformet af myndigheden selv. Dette giver fuldmagtsgiver en sikkerhed for, at fuldmagtshaver kun kan handle på netop det område, der er givet fuldmagt til. 

Du kan give så mange fuldmagter, som du har brug for. 

Herunder kan du se noget af det, der ofte gives fuldmagt til. Dette er ikke en udtømmende liste, men blot nogle af de mest brugte former for fuldmagt.

Fuldmagt til offentlige selvbetjeningsløsninger

Meget kontakt med det offentlige foregår i dag digitalt. Det kan derfor i flere tilfælde være praktisk at give en handlingsfuldmagt eller læseadgang til offentlige selvbetjeningsløsninger. Det kan fx være i tilfælde, hvor du ønsker, at din pårørende eller plejepersonale skal have mulighed for at se dine laboratoriesvar på sundhed.dk eller læse med i din digitale postkasse. Når fuldmagten er oprettet kan fuldmagtshaver nu logge på den givne selvbetjeningsløsningen med sit eget NemID og handle på dine vegne. 

Du mister ikke selv adgang til at logge på selvbetjeningsløsningerne, selvom du afgiver en fuldmagt.

Der er forskellige måder at afgive fuldmagt på, alt efter hvilke selvbetjeningsløsninger, du ønsker at få hjælp til. I nogle løsninger, giver du fuldmagten direkte i selvbetjeningsløsninger. Det gælder fx læseadgang til Digital Post eller fuldmagt til TastSelv på skat.dk. 

Andre selvbetjeningsløsninger kan du give fuldmagt til ét samlet sted, nemlig i Digital Fuldmagt. Digital Fuldmagt er en digital løsning, hvor du ét samlet sted kan give fuldmagt til offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at være tilkoblet Digital Fuldmagt, så det er vigtigt, at du tjekker med den relevante myndighed, hvordan de håndterer fuldmagter. I løsningen er det også muligt at hjælpe en anden via en fuldmagt, selvom personen ikke har NemID eller har svært ved det digitale.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv. 

Generalfuldmagt 

En generalfuldmagt er en fuldmagt, der kan rumme alle handlinger. Hvis du vælger at lave en generalfuldmagt, skal du dog være opmærksom på, at ikke alle myndigheder nødvendigvis godtager denne pga. den åbne formulering. Det er derfor nødvendigt, at du undersøger, hvordan den myndighed eller det område du skal lave en fuldmagt til håndterer fuldmagter.

Ofte stillede spørgsmål

Det offentlige har ikke en standardskabelon, som du kan printe og udfylde. Dette skyldes, at fuldmagter skal være så specifikke som mulige, så den pågældende myndighed ved præcis, hvad der gives fuldmagt til. Myndigheder håndterer fuldmagter forskelligt, så undersøg nærmere hvordan den myndighed eller det område, du skal bruge en fuldmagt til, håndterer dem.

En fuldmagt, der rummer alle handlinger, hedder en generalfuldmagt. Du skal dog være opmærksom på, at mange myndigheder ikke godtager den pga. den åbne formulering. Undersøg altid med den relevante myndighed eller område, hvordan de håndterer fuldmagter.

Det er ikke muligt at få fuldmagt til en anden persons NemID. Selvom det kan være fristende bare at låne sit NemID ud, så er det ikke lovligt. NemID er strengt personligt. Hvis du benytter andres NemID, risikerer du at gøre dig skyldig i dokumentfalsk. Det skyldes, at brug af en anden persons NemID svarer til, at du skriver under med en falsk underskrift.

NemID giver adgang til mange digitale handlinger, og kan medføre store konsekvenser – man kan for eksempel låne penge i en andens navn og tilgå personfølsomme data fx sundhedsdata. 

Du kan i stedet oprette en fuldmagt til et specifikt område eller handling. Når du har fået dette, kan du derefter handle på vegne af en anden med dit eget NemID, hvis du fx har fået handlingsfuldmagt til en selvbetjeningsløsning.

Læs også

Din ret til at give en anden person fuldmagt og på den måde repræsentere dig er beskrevet i forvaltningsloven. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning, fx Skatteforvaltningen, i sundhedsvæsnet eller i kommunen. Du eller din repræsentant kan henvende jer til en myndighed om en sag. Myndigheden kan orientere dig om, hvad du som fuldmagtshaver har ret til ud fra den lovgivning, som myndigheden hører under. 

Hvis din henvendelse ikke er sendt til den rigtige myndighed, sender de sædvanligvis henvendelsen videre til den rette myndighed. 

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsloven, at du eller din repræsentant har ret til at få vejledning, hvis I henvender jer til en myndighed.