Opstilling til Europa-Parlamentsvalg

Du kan få indflydelse på de beslutninger, EU træffer, ved at stille op til Europa-parlamentsvalget

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt til Europa-Parlamentet. Du er automatisk valgbar, når du har valgret (stemmeret).

Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der enten:

  • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og ikke er umyndig),
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater,
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar (valgretsbetingelserne), kan du miste din valgbarhed, hvis du er straffet eller bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet.

Du kan dog altid stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, uanset om du måtte være straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed. Det er først, når/hvis du bliver valgt til Europa-Parlamentet, at der bliver taget stilling til, om du er valgbar. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Folketinget.

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du stille op for et parti, der er opstillingsberettiget. Du kan ikke stille op som kandidat uden for partierne (løsgænger) til Europa-Parlamentsvalg.

Kandidatlister

De kandidater, der opstiller til valget, skal anføres på kandidatlister. Kandidatlister skal anføres på en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvert parti må kun aflevere én kandidatliste, og alle kandidater, der stiller op for partiet, skal tiltræde og underskrive denne. Kandidatlisten skal derudover indeholde en række oplysninger om de enkelte kandidater, herunder kandidatens fulde navn, kandidatens navn på stemmesedlen, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl.  

Er du statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og har du fast bopæl i Danmark, har du ret til at stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Ønsker du at stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du indlevere en formel erklæring, der er afgivet på en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori du skal angive:

  • dit statsborgerskab, fødselsdato, fødested, din seneste adresse i dit hjemland samt bopæl (adresse) i Danmark
  • at du ikke samtidig opstiller som kandidat til valget i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • i hvilken valgkreds eller kommune du eventuelt senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland
  • at du ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland (valgbarhedsattest fra relevant myndighed i dit hjemland).

På grundlag af denne formelle erklæring vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet spørge den relevante myndighed i dit hjemland, om du kan stille op.

Læs mere om at stille op på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Partiet skal indlevere kandidatlisten med alle kandidaternes navne og oplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest kl. 12 fire uger før valgdagen. Kandidatlisten kan tidligst indleveres seks uger før valgdagen.

Hurtigst muligt efter at fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet, offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle godkendte kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget i Statstidende samt på ministeriets valghjemmeside.