Folketingets Ombudsmand

Du kan oftest klage til Folketingets Ombudsmand hvis du vil klage over noget i det danske samfund

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Klag til Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand er en uvildig, dvs. uafhængig, instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget efter hvert folketingsvalg. Ombudsmanden skal kontrollere, at de forskellige myndigheders sagsbehandlinger og afgørelser er lovlige. Ombudsmanden kan selv tage sager op, eller undersøge sager, som borgene har klaget over.

Det er ikke alt, man kan klage over til ombudsmanden. Din klage skal omhandle en forvaltningsmyndighed, fx kommunen eller staten. Du kan klage hvis du mener, at en af disse myndigheder har tilsidesat lovgivningen eller har begået andre forsømmelser i behandlingen af en sag.

Du kan fx klage over:

  • et afslag på en ansøgning
  • sagsbehandlingen
  • sagsbehandlingstiden
  • de ansattes opførsel

Folketingets Ombudsmand beskæftiger sig dog ikke med alle dele af den offentlige forvaltning, fx ikke Folketinget, regeringen, kommunalbestyrelser og domstole. Desuden er der en række nævn, som man ikke kan klage til ombudsmanden over, fx Flygtningenævnet og Procesbevillingsnævnet. Man kan heller ikke klage over private selskaber og personer.

Hvis du ønsker at klage til ombudsmanden, skal det ske inden et år efter, at det du vil klage over, er sket. Desuden skal du, inden du henvender dig til ombudsmanden, have brugt dine muligheder for at klage til andre myndigheder, fx et klagenævn eller til chefen for en sagsbehandler.

Du kan både klage til ombudsmanden mundtligt og skriftligt og det er gratis at klage. Du kan få flere oplysninger, om reglerne for at klage hos Folketingets ombudsmand.

Ombudsmanden gennemgår de indsendte klager, og vil herefter enten svare:

  • at klagen undersøges nærmere
  • at klagen ikke kan undersøges, fx fordi andre klagemuligheder ikke er udnyttet
  • at klagen afvises.

Hvis man får medhold i en klage, og ombudsmanden mener, at der er sket en fejl, kan han vælge at kritisere den pågældende myndighed. Han kan også opfordre myndigheden til at tage sagen op igen. Myndighederne har dog ikke pligt til at følge ombudsmandens opfordring.