Regler for registrering

Du har en række rettigheder over for virksomheder og myndigheder, der behandler dine oplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Databeskyttelsesloven indeholder en række regler om, hvornår offentlige myndigheder og virksomheder må indsamle, registrere, videregive, systematisere, opbevare, ændre osv. it-registrerede personoplysninger.

Personoplysninger er private oplysninger om fx personers politiske overbevisning eller økonomiske forhold. Hvilke regler, man skal følge i den enkelte situation, afhænger af oplysningernes karakter og formålet med behandlingen af personoplysningerne.

Databeskyttelsesloven beskriver, hvordan den enkelte dataansvarlige må indsamle personoplysninger. I loven står bl.a., at når en dataansvarlig samler personoplysninger ind, skal det stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt. Det er ikke tilladt at indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge dem til. De indsamlede oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, og må på ingen måde være vildledende oplysninger.

Databeskyttelsesloven bygger altså på det princip, at offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. ikke må indsamle og registrere flere oplysninger om den enkelte borger, end hvad der er nødvendigt.

Generelt må myndigheder og private virksomheder ikke registrere og videregive almindelige og følsomme oplysninger, uden at den registrerede person har givet sin tilladelse til det.

Følsomme oplysninger er oplysninger om rent private forhold som fx etnisk og politisk baggrund, religiøst tilhørsforhold, helbred, seksualitet, strafbare og sociale forhold.

Almindelige personoplysninger er fx oplysninger om dit navn, økonomiske forhold eller kundeforhold.

Du har som borger en række rettigheder over for de myndigheder, virksomheder, foreninger og lignende, der behandler oplysninger om dig. Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

  • ret til at få besked om, at der indsamles oplysninger om dig
  • ret til at se de oplysninger, der behandles om dig
  • ret til at modsætte dig, at der videregives oplysninger om dig med henblik på markedsføring
  • ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet, slettet eller blokeret
  • ret til at fortryde dit samtykke om registrering af personoplysninger
  • ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig selv.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Det koster ikke noget at klage.