Klageskema til Ankenævnet for Forsikring

Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Kontakt

33 15 89 00

33 15 89 10

Anker Heegaards Gade 2
Postbox 360
1572 København V