Klag til Folketingets Ombudsmand

Vil du klage til ombudsmanden, kan du bruge klageskemaet og vedhæfte den afgørelse, du klager over, og/eller andre vigtige bilag.

Kontakt

33 13 25 12

post@ombudsmanden.dk

33 13 07 17

Gammeltorv 22
1457 København K