Klag over tilstandsrapport

Du skal klage direkte til den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten, før du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Kontakt