Klag over EU til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du er borger eller har ophold i en EU-medlemsstat kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger eller andre organer indregistreret i Unionen kan ligeledes klage til Ombudsmanden.

Kontakt