Fortegnelse over aktiver og passiver - værgemål

Ved værgemålets begyndelse skal du som værge udarbejde en fortegnelse over alle de aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet.