Konfliktmægling

Konfliktmægling kan være en hjælp til at finde gode fælles løsninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Konfliktmægling er et frivilligt og gratis konfliktløsningstilbud i Familieretshuset, som tilbydes helt uafhængigt af den almindelige sagsbehandling i Familieretshuset. Man behøver dermed ikke at have en verserende sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, og man rejser heller ikke en sag, hvis man benytter tilbuddet. Konfliktmægling adskiller sig markant fra andre former for tilbud, da der benyttes en helt særlig metode i mæglingen.

Det særlige ved konfliktmægling er:
  • At I selv bestemmer, hvad I vil bruge mæglingen til: om I vil fokusere på at få løst konkrete uenigheder, eller om I vil fokusere på helt generelt at få jeres forældresamarbejde til at fungere
  • At mægleren bruger en metode, der hjælper jer til at få talt om tingene, så I kommer til at få et større indblik i hinandens måde at tænke på og får øje på nye muligheder
  • At mægleren hverken bidrager med rådgivning eller vejledning eller kan bestemme, hvad I skal gøre

Konfliktmægling eller mediation er anerkendt i hele verden som en særlig holdbar måde at løse konflikter på. Man opnår et større ejerskab til de aftaler, man har lavet, fordi man som deltager selv har indflydelse på og ansvar for at finde frem til de aftaler, der skal til. En god mæglingsproces kan også lægge grunden til, at man fremover selv kan håndtere sine uenigheder.

Man kan på hvilket som helst tidspunkt henvende sig til Familieretshuset om konfliktmægling. Konfliktmæglingen kan kun gennemføres, hvis I begge ønsker det, og hvis I begge deltager. Hvis I ikke er enige om at vælge konfliktmægling, kan I måske have lyst til at komme til børnesagkyndig rådgivning. Det er også et åbent og gratis tilbud til alle skilte forældre.

Konfliktmægling er et gratis og frivilligt tilbud til alle forældre, der er gået fra hinanden, og som enten er uenige om konkrete forhold vedrørende børnene, eller som helt generelt har behov for hjælp til at få forældresamarbejdet til at fungere.

Konfliktmægling tilbydes af Familieretshuset, men det kræver ikke, at man i forvejen har en sag hos Familieretshuset, og man rejser heller ikke en sag, hvis man søger om mægling. Det er en forudsætning for at bede om konfliktmægling, at begge forældre ønsker det, og at begge forældre deltager.

Hvis du er interesseret i konfliktmægling, kan du benytte ansøgningsskemaet her på siden eller kontakte Familieretshuset.

Hvis du og barnets anden forælder ønsker at benytte Familieretshusets tilbud om konfliktmægling, kan du benytte ansøgningsskemaet "Anmod om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling" eller søge via familieretshuset.dk. Du er også velkommen til at kontakte Familieretshuset for nærmere information.

Konfliktmægling er et gratis tilbud til alle forældre, der er gået fra hinanden. Man behøver ikke at have en verserende sag hos Familieretshuset for at kunne bruge tilbuddet, og man rejser heller ikke en sag, hvis man søger om mægling. Det er en forudsætning, at begge forældre ønsker konfliktmægling, og at begge forældre deltager i mæglingen.

Konfliktmægling er en helt særlig metode til at hjælpe to mennesker i konflikt til at finde frem til en løsning. Konfliktmægleren styrer processen, men det er dig og barnets anden forælder, der har ansvaret for resultatet. Mægleren kommer hverken med gode råd eller vejledning.

Børnesagkyndig rådgivning er en rådgivningssamtale, hvor formålet er at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for jeres barn i den aktuelle situation. Ved børnesagkyndig rådgivning kan I også få råd og vejledningen om børns reaktioner i forbindelse med en skilsmisse, hvad man skal være opmærksom på som forælder, og hvad man kan gøre for at støtte barnet bedst muligt.