Udbetaling af erstatning for arbejdsulykker for ansatte i staten

Her kan du læse om udbetaling af erstatning for arbejdsulykker for ansatte i staten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade, går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt.

Din erstatning kan blive udsat, hvis der bliver klaget.

Hvis din arbejdsgiver eller din arbejdsgivers forsikringsselskab klager over vores afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe klagen behandles. Hvis du selv klager, har det ingen betydning for udbetaling af din erstatning.

Uanset hvem der klager, kan det betyde, at din erstatning bliver uændret, større, mindre eller helt bortfalder.

Hvis AES ikke ændrer sin afgørelse, bliver klagen behandlet i Ankestyrelsen. Hvis din arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget over en afgørelse i din sag, og du har spørgsmål i den forbindelse, skal du kontakte forsikringsselskabet direkte.

AES udbetaler som udgangspunkt din erstatning til din NemKonto, men på NemKonto er dine penge ikke beskyttet mod kreditorer.

Hvis du vil beskytte din erstatning fx ved skilsmisse, gæld eller fremtidige køb af fast ejendom, skal du have en beskyttet konto, som din erstatning kan blive sat ind på.

Hvis du ønsker pengene udbetalt på en anden konto, skal du inden 10 dage, efter du har modtaget afgørelsen, give os besked om det via kontaktboksen på denne side. Du skal benytte linket i bunden af billedet - Send Digital Post til ’AES - Statsansatte’.

Har du ikke MitID skal du benytte linket - Send besked til ’AES - Statsansatte’ (Hvis du ikke har MitID) - og vedhæfte billedlegitimation i form af pas eller kørekort. Dette link skal også benyttes af advokater, fagforeninger mm, som har fuldmagt i sagen.

Ønsker du mere information om, hvad det betyder at have en beskyttet konto, skal du spørge i din bank.

Du kan miste beskyttelsen af din erstatning

Hvis du stiller din erstatning som sikkerhed for fx et lån i banken eller overfører andre beløb til din beskyttede konto, er din erstatning ikke længere beskyttet mod kreditorer.

Det afhænger af, hvordan din erstatning bliver udbetalt. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne samt tilgodehavende med tilbagevirkende kraft er skattepligtige, mens en engangserstatning ikke er skattepligtig.

Hvis du får en skattepligtig erstatning, indberetter AES din erstatning til Skattestyrelsen. Din erstatning bliver indberettet i det år, du har fået udbetalt erstatningen. Du skal selv bede dit lokale skattecenter om at fordele din erstatning på de relevante år.

Hovedkort, bikort eller frikort?

AES modtager automatisk dit bikort fra Skattestyrelsen. Hvis du vil bruge dit hovedkort, skal du kontakte AES, men hvis du vil bruge dit frikort, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Vær opmærksom på, at Statens Uddannelsesstøtte (SU) automatisk bruger dit hovedkort. Ønsker du, at AES skal bruge dit hovedkort, skal du kontakte SU og derefter AES.

Er mit engangsbeløb skattefrit?

Der bliver ikke trukket skat af beløbet, hvis du får tilkendt et skattefrit engangsbeløb.

Hvis du derimod får udbetalt et samlet tilgodehavende af månedlige, skattepligtige ydelser for en periode tilbage i tid, skal du betale skat af beløbet. Det kan være, hvis din sag er afgjort, og du har månedlige ydelser til gode. I så fald bliver pengene udbetalt som et samlet beløb, der består af en række månedlige ydelser, som du skal betale skat af.

Kan jeg få reguleret min skat tilbage i tid?  

Hvis du vil regulere din skat tilbage i tid, skal du henvende dig til Skattestyrelsen for at få det ændret. Hvis du ikke gør noget, bliver det automatisk reguleret på den næste årsopgørelse.

Hvis du flytter til udlandet, fortsætter din udbetaling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du vil dog én gang om året modtage en leveattest, som du skal udfylde for fortsat at få din erstatning.

Det er meget vigtigt, at du bruger den attest, som vi sender til dig elektronisk eller med posten, fordi attesten har en stregkode med dine personlige oplysninger.

Hvis du ikke besvarer leveattesten, stopper din udbetaling

Når en borger får udbetalt erstatning for en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, er det muligt at beskytte erstatningen fra kreditorer. En erstatning fra AES er personlig og kan ikke overføres til andre. Kreditorer kan heller ikke gøre udlæg eller foretage anden retsforfølgning i kravet.

For at sikre, at erstatningen er beskyttet mod kreditorer, når den bliver udbetalt, skal borgeren få banken til at oprette en kreditorbeskyttet konto.