Fortegnelse over aktiver og passiver (værgemål) - udfyldes på skærmen og printes

Ved værgemålets begyndelse skal du som værge udarbejde en fortegnelse over alle de aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet.

Blanketten udfyldes på skærmen, printes og sendes med posten.

Kontakt

Kontakt Statsforvaltningen: www.statsforvaltningen.dk