Anmeld skade til kommunen

Er du kommet til skade, eller har du haft et økonomisk tab, som du mener, er kommunens skyld, kan du måske få erstatning fra kommunen.

I henhold til dansk ret skal der være noget at bebrejde kommunen, for at kommunen er erstatningsansvarlig for en handling eller undladelse. Kommunen er således erstatningsansvarlig, hvis den har handlet forsætligt eller uagtsomt – den såkaldte culpa-regel. Det er den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre, at der er sket en fejl eller forsømmelse, og at kommunen er årsag til skaden.

Kontakt