Ansøg om godtgørelse for skoleundervisning og transport (IGU)

IGU-forløb skal indeholde undervisning svarende til 20 uger i løbet af 2 år. Når du deltager i skoleundervisning, modtager du ikke løn. I denne periode har du i stedet mulighed for at få en uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den sats, du ville have modtaget i integrationsydelse og er således afhængig af din forsørgerstatus.

Du skal indgive en ansøgning for hver måned, du har modtaget skoleundervisning. Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud.        

Kontakt

99 31 37 44 (Telefontid)

John F. Kennedys Plads 1B, 3. og 5. sal.
9000 Aalborg