Klageskema til Ankenævnet for Forsikring

Hvis du er uenig i en afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet, og forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Kontakt

3315 8900

3315 8910

Anker Heegaards Gade 2
Postbox 360
1572 København V