Klag til Folketingets Ombudsmand

Vil du klage til ombudsmanden, kan du bruge klageskemaet og vedhæfte den afgørelse, du klager over, og/eller andre vigtige bilag.

Kontakt

3313 2512

post@ombudsmanden.dk

3313 0717

Gammeltorv 22
1457 København K