Klag over forskelsbehandling

Her kan du klage over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Du kan også klage over forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet.

Kontakt

33 41 12 00

ast@ast.dk

33 41 14 00

Teglholmsgade 3
2450 København SV