Undervisning for voksne med ordblindhed

Er du voksen og ordblind, kan du få læse- og skriveundervisning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du voksen (fyldt 25 år) og ordblind, kan du på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) få undervisning, som skal styrke dine læse-, skrive- og stavefærdigheder. Undervisningen, som foregår på dansk, kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre dine muligheder for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver dig mulighed for at læse og skrive tekster, men lærer dig også relevante metoder og hjælpemidler, så du kan fungere med din ordblindhed.

For at få ordblindeundervisning på et voksenuddannelsescenter (VUC), skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og foregår på din lokale VUC. Det er en uddannet ordblindelærer, der står for at gennemføre testen.

Undervisningen tilpasses dit behov, og du kan få tildelt op til 60 timer.

Det er enten eneundervisning eller holdundervisning med små hold på 2 til 6 deltagere. Du skal løbende evaluere undervisningen med din lærer, så undervisningen kan tilpasses dig, og du får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

Start Undervisningssteder for voksne med ordblindhed

Regionsrådet samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af undervisning, så der er et passende tilbud til alle. Det enkelte center informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning.

Hvis du er utilfreds med et forhold vedrørende din undervisning, kan du klage over det. I første omgang skal du indgive din klage til uddannelsesstedets leder.

Hvis lederen ikke giver dig medhold i din klage, har du mulighed for at få din klage, dog kun de retlige dele af denne, behandlet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Du har her en frist på 2 uger til at klage.

Du skal indgive din klage over uddannelsesstedets afgørelse til uddannelsesstedet, som skal udarbejde en udtalelse om sagen og sende udtalelsen til dig til kommentering. Du har en frist på en uge til at afgive dine kommentarer. Uddannelsesstedet skal derefter sende din klage, sin udtalelse og dine kommentarer til STUK.