Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU kan forbedre dine grundlæggende færdigheder i dansk, matematik, engelsk og it

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

FVU er til dig, der har behov for at supplere og forbedre dine basale læse-, skrive- og matematikfærdigheder eller dine basale færdigheder inden for digital opgaveløsning og engelsk.

Som hovedregel har alle voksne over 25 adgang til FVU. Det vil typisk være kortuddannede voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse eller har brug for færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i hverdagslivet.

FVU-start er målrettet tosprogede voksne.

Som udgangspunkt er FVU for voksne, mens unge under 25 år er i målgruppen for FGU. Det er kommunen, der afgør, om en ung under 25 år er i målgruppen for FGU. Voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang til FVU, eksempelvis hvis vedkommende er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget.

FVU foregår på VUC, og hos andre uddannelsesinstitutioner, fx foreninger, faglige organisationer, sprogskoler og erhvervsskoler. Undervisningen kan også tilrettelægges virksomhedsrettet og finde sted på en arbejdsplads. 

Undervisningen foregår på små hold, og den planlægges, så den passer til deltagernes behov. Fagene er delt op i trin og undervisningen kan foregå både om dagen, om aftenen og online.

Optagelse foregår efter en konkret vurdering af dine forudsætninger og ønsker til uddannelse på baggrund af en samtale med en vejleder.

Kontakt den nærmeste udbyder for mere information. 

Hvis du er i beskæftigelse, er der mulighed for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis undervisningsforløbet er aftalt med din arbejdsgiver og du modtager undervisning mindst 3 timer om ugen. 

Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 100 procent af højeste dagpengesats.

Er du ansat i en virksomhed, kan der herudover være mulighed for at søge støtte i en kompetencefond afhængigt af overenskomstområde. Kontakt fagforeningen for nærmere oplysninger. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU), hvis du er mellem 18 og 19 år og samtidig følger almen voksenuddannelse (avu).

FVU består af 5 forskellige tilbud:

  • FVU-start
  • FVU-dansk
  • FVU-matematik
  • FVU-digital
  • FVU-engelsk

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke deres færdigheder i dansk for at kunne deltage i FVU-matematik eller FVU-dansk.

Med undtagelsen af FVU-start er fagene trindelt, og de øverste trin tilsigter at føre de konkrete færdigheder op til folkeskolens 9. klasse. Undervisningens enkelte trin kan afsluttes med standpunktsbedømmelse eller prøve. Prøverne er et tilbud og du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Vil du klage over noget i forbindelse med Forberedende voksenuddannelse, kan du henvende dig til forstanderen på dit uddannelsessted.

Er du ikke tilfreds med forstanderens afgørelse, kan du sende klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan dog kun sende klagen til styrelsen, hvis den drejer sig om retlige forhold.