Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelse består af korte kurser til efteruddannelse for ufaglærte og faglærte i Danmark.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det danske arbejdsmarked ændrer sig hele tiden, og det gør kravene til dine kompetencer også. Er du ufaglært eller faglært, giver AMU-kurser dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer.

AMU er målrettet personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, der har behov for efteruddannelse i deres job.

Det danske arbejdsmarked udvikler sig hele tiden, hvorfor kravene til dine kompetencer hele tiden ændres. Er du ufaglært eller faglært, giver AMU-kurser dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer.

Der findes cirka 80 udbydere af AMU. Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt en række uddannelsesinstitutioner til at udbyde AMU: AMU-centre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, enkelte professionshøjskoler, og nogle private udbydere.

For at tilmelde dig en arbejdsmarkedsuddannelse skal du enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark. Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på jobcenteret eller i din a-kasse for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i AMU - du kan ikke selv tilmelde dig. Er du ledig og i målgruppen for AMU, kan du som udgangspunkt få 6 ugers gratis arbejdsmarkedsuddannelse. Kontakt dit kommunale jobcenter eller din a-kasse for mere information.

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Undtagelser er uddannelser på det pædagogiske område, uddannelser på social- og sundhedsområdet og individuel kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus. Deltagerbetaling afhænger af din uddannelsesbaggrund.

Deltagere med en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, dvs. deltagere i målgruppen for AMU, betaler en lavere deltagerbetaling, mens deltagere med videregående uddannelse betaler en højere deltagerbetaling. Den nøjagtige pris fremgår under de enkelte kurser på voksenuddannelse.dk.

Kurserne kan være heltids- eller deltidskurser og kan ligge om dagen, om aftenen og i weekender. Der kan også være mulighed for at tage kurset som fjernundervisning. Kurserne indeholder typisk en kombination af værkstedsundervisning og teoretisk undervisning.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er alle kompetencegivende og anerkendt af arbejdsmarkedets parter. Nogle giver mulighed for afkortning af en erhvervsuddannelse.

På AMU-kurser kan du tage en række anerkendte certifikater, fx til kørsel med gaffeltruck og arbejde med epoxy.

Du får bevis for alle AMU-kurser, du består. På borger.dk kan du få overblik over, hvilke AMU-kurser du har gennemført med bevis. Du skal logge på ’Mit Overblik’ og gå til ’Personlige oplysninger’. Her finder dine beviser under ’Uddannelse’. Alternativt kan du kan få overblik over, hvilke AMU-kurser du har gennemført, ved at logge direkte på ’Min Kompetencemappe’.

Log på med MitID. Når du er logget ind, kan du hente information om gennemførte AMU-kurser og beviser.

Får du afslag på at blive optaget på et AMU-kursus, kan du klage til uddannelsesstedet inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen.