EUD-erhvervsuddannelser

For at blive optaget skal du bl.a. mindst have et gennemsnit på 02 fra folkeskolens prøver

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du mindst have et gennemsnit på 02 på et niveau, der svarer til folkeskolens prøver i dansk og matematik eller højere - eller have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Andre modersmål er ligestillede med dansk, så hvis du har et tilsvarende niveau på dit modersmål, opfylder det adgangskravet. Så skal skolen vurdere, om du behersker dansk nok til at gennemføre uddannelsen.

Går du i 9. eller 10. klasse eller er det under et år siden, du gik ud, kræver din optagelse desuden, at du er vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. På nogle af uddannelserne er der adgangsbegrænsning på grund af uddannelsernes popularitet og et begrænset antal virksomheder, der tilbyder praktikpladser. Det betyder, at du selv skal have skaffet en praktikplads, for at være sikker på at blive optaget på grundforløbets anden del. Skolerne har dog et begrænset antal kvotepladser, som du kan søge optagelse i uden uddannelsesaftale.

Uddannelserne med adgangsbegrænsning fra 1. august 2020 er:

  • mediegrafiker
  • teater-, udstillings- og eventtekniker
  • beklædningshåndværker
  • guld- og sølvsmed
  • frisør
  • bådmekaniker
  • cnc-tekniker
  • skov- og naturtekniker
  • cykel- og motorcykelmekaniker
  • kosmetiker
  • lager- og terminaluddannelsen
  • digital media
  • dyrepasser
  • film- og tv-produktionstekniker
  • fitnessuddannelsen
  • fotograf
  • guld- og sølvsmed
  • mediegrafiker
  • møbelsnedker og orgelbygger
  • teater-, event- og av-tekniker
  • veterinærsygeplejerske
  • webudvikler
  • tandtekniker

Erhvervsuddannelserne tilbyder fire hovedområder og under dem en lang række forskellige uddannelser:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

EUD-nøglen er et værktøj til hjælp for dig, der søger en erhvervsuddannelse:

Med en handelsuddannelse i bagagen kan du blive enten handelsassistent, logistikassistent eller indkøbsassistent. Uddannelsen består - ligesom alle andre erhvervsuddannelser - af 1 års grundforløb og 2 års hovedforløb, hvor du skiftevis går i skole og er i praktik.

Du kan læse meget mere om handelsuddannelserne på UddannelsesGuiden.

Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, hvor der indgår skoledele og praktikdele. Du kan påbegynde uddannelsen enten med en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller med grundforløbet på skolen.

Grundforløbets første del vare 20 uger og er forbeholdt elever, der er gået ud af grundskolen højst 2 år tidligere. Grundforløbets anden del varer i de fleste uddannelser 20 uger og er den indledende del af uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at der i mange erhvervsuddannelser er indført overgangskrav med henblik på at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Du skal derfor i forbindelse med dit valg af erhvervsuddannelse have fokus på, hvilke overgangskrav der er fastsat for den enkelte erhvervsuddannelse, og som skal være opfyldt for at kunne fortsætte hovedforløbet.

Uddannelserne har forskellig varighed. Hvis du gerne vil hurtigt ud i lønnet arbejde, er der mulighed for at vælge særligt korte erhvervsuddannelser.

I pdf'en herunder kan du se en illustration af, hvilke veje man kan gå igennem en erhvervsuddannelse. 

Praktik er en del af alle erhvervsuddannelser og betyder, at du skal oplæres i dit fag på en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde, men du kan altid bede din vejleder om hjælp.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden en hjemmeside - Lærepladsen.dk - der skaber kontakt imellem virksomheder og elever, der søger praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du i nogle uddannelser mulighed for at komme i skolepraktik, hvor du bliver oplært på skolen som erstatning for virksomhedspraktik. Hvis du ikke har fundet en praktikplads og heller ikke kan komme i skolepraktik, kan du ikke fuldføre din uddannelse. I det tilfælde har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse, hvor chancerne for at få en praktikplads er bedre, eller der er mulighed for at komme i skolepraktik.

Ny mesterlære henvender sig til elever, der er praktisk orienterede og gerne vil begynde deres uddannelse i en virksomhed og ikke på skolen. Uddannelsestiden er den samme som på de "almindelige" uddannelser. Grundlæggende praktisk oplæring varer 1 år og erstatter grundforløbet.

Hvis du har fået afslag på en ansøgning om skolepraktik, kan du klage til din skole inden en uge, efter du har modtaget afslaget.