EUD-erhvervsuddannelser

For at blive optaget skal du bl.a. mindst have et gennemsnit på 02 fra folkeskolens prøver

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Pr. 31. august 2015, skete der ændringer på erhvervsuddannelserne (EUD).

Nogle af ændringerne er:

 • 12 indgange bliver til fire hovedområder - formålet er at forenkle forløbet for den enkelte
 • man får mulighed for at tage en gymnasial eksamen (eux) samtidig med sin erhvervsuddannelse
 • man får bedre mulighed for at videreuddanne sig, blandt andet ved at en EUD vil give adgang til erhvervsakademiuddannelser
 • voksne over 25 år kan tage en erhvervsuddannelse for voksne (euv), som tager afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har
 • der bliver indført et adgangskrav på 02 i dansk og matematik
 • der bliver indført mere undervisning med et minimumstimetal på 25.
Start Optagelse.dk

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du mindst have et gennemsnit på 02 fra folkeskolens prøver i dansk og matematik - eller have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Går du i 9. eller 10. klasse eller er det under et år siden, du gik ud, kræver din optagelse desuden, at du er vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning. På nogle af uddannelserne er der adgangsbegrænsning på grund af fagenes popularitet og et begrænset antal virksomheder, der tilbyder praktikpladser. Det betyder, at du selv skal have skaffet en praktikplads, for at være sikker på at blive optaget på grundforløbets anden del. Uddannelserne med adgangsbegrænsning fra 1. august 2015 er:

 • mediegrafiker
 • teater-, udstillings- og eventtekniker
 • beklædningshåndværker
 • guld- og sølvsmed
 • frisør
 • beslagsmed
 • bådmekaniker
 • cnc-tekniker
 • frontline pc-supporter
 • frontline radio/tv-supporter
 • grafisk tekniker
 • laboratorietandtekniker
 • metalsmed
 • produktør
 • modelsnedker
 • web-integrator.

Erhvervsuddannelserne tilbyder fire hovedområder og under dem en lang række forskellige uddannelser:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

EUD-nøglen er et værktøj til hjælp for dig, der søger en erhvervsuddannelse:

Med en handelsuddannelse i bagagen kan du blive enten handelsassistent, logistikassistent eller indkøbsassistent. Uddannelsen består - ligesom alle andre erhvervsuddannelser - af et års grundforløb og to års hovedforløb, hvor du skiftevis går i skole og er i praktik.

Du kan læse meget mere om handelsuddannelserne på UddannelsesGuiden.

Alle erhvervsuddannelser starter med et grundforløb, hvor du i grundforløbets første del (20 uger) vælger en af de udbudte fagretninger. I grundforløbets anden del (20 uger) vælger du, hvilken erhvervsuddannelse du vil uddannes inden for.

Grundforløbet (grundforløbets første og anden del) varer et år (40 uger). Du skal være opmærksom på, at der i mange erhvervsuddannelser er indført overgangskrav med henblik på at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Du skal derfor i forbindelse med dit valg af erhvervsuddannelse have fokus på, hvilke overgangskrav der er fastsat for den enkelte erhvervsuddannelse, og som skal være opfyldt for at kunne fortsætte i hovedforløbet.

Hvis du gerne vil hurtigt ud i lønnet arbejde, er der mulighed for at vælge imellem en længere række af særligt korte erhvervsuddannelser.

I pdf'en herunder kan du se en illustration af, hvilke veje, man kan gå igennem en erhvervsuddannelse.

Praktik er en del af alle erhvervsuddannelser og betyder, at du skal oplæres i dit fag på en virksomhed. Praktikpladsen skal du selv finde, men du kan altid bede din vejleder om hjælp.

Undervisningsministeriet har desuden en hjemmeside - Praktikpladsen.dk - der skaber kontakt imellem virksomheder og elever, der søger praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du - afhængigt af hvilken uddannelse, du går på - mulighed for at komme i skolepraktik, hvor du bliver oplært på skolen som erstatning for virksomhedspraktik. Hvis du ikke har fundet en praktikplads og heller ikke kan komme i skolepraktik, kan du ikke fuldføre din uddannelse. I det tilfælde har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse, hvor chancerne for at få en praktikplads er bedre, eller der er mulighed for at komme i skolepraktik.

Ny mesterlære henvender sig til elever, der er praktisk orienterede og gerne vil begynde deres uddannelse i en virksomhed og ikke på skolen. Uddannelsestiden er den samme som på de "almindelige" uddannelser. Grundlæggende praktisk oplæring varer et år og erstatter grundforløbet.

Hvis du har fået afslag på en ansøgning om skolepraktik, kan du klage til din skole inden en uge, efter du har modtaget afslaget.