7-trinsskalaen

7-trinsskalaen har afløst 13-skalaen, så det er nemmere at bruge danske karakterer internationalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

7-trinsskalaen har været gældende siden 1. august 2007.

Det betyder karaktererne:

12

For den fremragende præstation

Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10

For den fortrinlig præstation

Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

For den gode præstation

Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4

For den jævne præstation

Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

For den tilstrækkelige præstation

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00

For den utilstrækkelige præstation

Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3

For den ringe præstation

Gives for den helt uacceptable præstation

Grænsen for at bestå ifølge 7-skalaen er 02. Får du en karakter under det, har du altså ikke bestået.

13-skalaen​ 7-trinsskalaen​
13​ ​12
11​ ​12
​10 ​10
9​ ​7
​8 ​7
​7 ​4
​6 ​02
5​ ​00
03​ ​00
00​ ​-3

Ønsker du at klage over en karakter på en gymnasial uddannelse, kan du inden 2 uger efter bedømmelsen henvende dig til uddannelsesstedets leder. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Ledelsen kan vælge at ændre din karakter, give dig et tilbud om at tage prøven om, eller de kan afvise din klage.

Er du ikke tilfreds med skolens afgørelse, skal du klage inden én uge, efter du har modtaget svaret. Skolen videresender derefter klagen til Børne- og Undervisningsministeriet.