Test og meddelelsesbog

Test og meddelelsesbog skal hjælpe med at evaluere, om eleverne får nok ud af undervisningen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Folkeskolens Nationale Overgangstest er obligatoriske at gennemføre i folkeskolen i  skoleårene 2022/2023 til og med 2025/2026.

Folkeskolens Nationale Overgangstest  gennemføres som et led i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.  Testene skal gennemføres i dansk (læsning) på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.

Folkeskolens Nationale Overgangstest er en justeret udgave af de tidligere nationale test.

Du kan læse mere om overgangstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse skal have en meddelelsesbog. Meddelelsesbogen skal være skriftlig og bruges som afsæt for en konstruktiv dialog mellem elev, forældre og skole, så der i fællesskab arbejdes med de næste skridt i elevens læring og trivsel.

Meddelelsesbogen indeholder få aktuelle fokuspunkter, som handler om elevens faglige og alsidige udvikling. Fokuspunkterne skal være praksisnære og konkrete. Det er skolens pædagogiske personale, som løbende udvælger fokuspunkterne og drøfter med elever og forældre, hvad der er mest centralt at fokusere på i elevens udvikling.

Meddelelsesbogen har fra skoleåret 2022/23 afløst elevplanen.

Hvis du vil klage over resultatet af en test eller oplysningerne i en meddelelsesbog, kan du henvende dig til skolelederen.