Tilskud ved oplæring i udlandet

Når du skal i oplæring i udlandet under din erhvervsuddannelse, kan AUB hjælpe dig med at betale nogle af dine udgifter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

AUB giver tilskud til flere af dine udgifter, hvis du skal i oplæring i udlandet, når du er i gang med en erhvervsuddannelse. Du kan fx få tilskud til rejseudgifter, husleje og løngodtgørelse under skoleophold.

Du søger om tilskud ved at udfylde ansøgningsblanketten og sende den til AUB senest 4 måneder efter, at du har haft udgiften.

Hvis du vil søge om tilskud flere gange, skal du udfylde en ny ansøgningsblanket hver gang.

Er du på grundforløb?

Hvis du er i gang med dit grundforløb, når du skal til samtale i udlandet, skal du udfylde og sende en forhåndsgodkendelse til søgning af læreplads i udlandet, inden du tager afsted. 

Ansøgningsblanketter

Denne blanket skal du bruge, hver gang du søger om tilskud:

Når du vil søge tilskud til din husleje, skal du bruge denne blanket:

Hvis du skal til samtale i udlandet om en læreplads, skal du bruge følgende blanket. Skal du til samtale, mens du er på grundforløbet, skal du sende blanketten inden du tager afsted: 

Når du har fået en læreplads, skal erhvervsskolen eller det faglige udvalg godkende dit oplæringsophold. Det kan de gøre ved at udfylde denne blanket:

I særlige tilfælde kan du få tilskud, hvis du skal betale husleje for to boliger, mens du er på ophold. Det kræver, at din samlever i Danmark er økonomisk afhængig af, at du betaler husleje i Danmark, mens du er væk. Du skal udfylde en forsøgererklæring og sende sammen med ansøgningen om økonomisk støtte. 

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketterne. AUB arbejder på at gøre blanketterne webtilgængelige. Du er velkommen til at kontakte AUB.

Når du skal i oplæring i udlandet, er der meget at holde styr på.

Du kan printe huskelisten - den kan hjælpe dig med at bevare overblikket over de ting, du skal huske før, under og efter din oplæring.

Ansøgningen skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at dine udgifter har været afholdt.

AUB giver tilskud til flere af dine udgifter, hvis du skal i oplæring i udlandet. Du kan fx få tilskud til rejseudgifter, husleje og løngodtgørelse under skoleophold.

Rejseudgifter til samtale før grundforløbet er gennemført

AUB dækker dine rejseudgifter til samtale før dit grundforløb er afsluttet, hvis skolen eller det faglige udvalg vurderer, at der er sandsynlighed for, at du vil bestå dit grundforløb.
Du skal sende en ansøgning vedlagt indkaldelsen til samtalen samt forhåndsgodkendelse fra skolen eller det faglige udvalg, før rejsen gennemføres. Herefter vil du modtage et tilsagn fra AUB, at vi har godkendt rejsen.

Når du har gennemført samtalen i udlandet, skal du sende dokumentation for dine rejseudgifter.

Rejseudgifter til samtale

AUB dækker dine rejseudgifter til samtaler. Du kan højst få dækket tre rejser til samtaler. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få tilskud til rejsen, hvis rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge læreplads i udlandet. 

Du skal sende en ansøgning vedlagt en forhåndsgodkendelse fra din skole, en invitation eller en bekræftelse på samtalen fra den udenlandske arbejdsgiver samt dokumentation for dine rejseudgifter.

Udgifter i forbindelse med din oplæring

Har du fået en læreplads i udlandet, giver AUB tilskud til:

  • rejse til påbegyndelse og afslutning af læreplads
  • udgifter til visum, vaccination, rejseforsikringer 
  • flytning til påbegyndelse og afslutning af læreplads
  • rejse når du skal på skoleophold i Danmark
  • transport under skoleophold
  • husleje for den udenlandske bolig  – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.500 kr. om måneden
  • indskud – AUB dækker maks. 4.000 kr.
  • gebyr til ejendomsmægler – AUB dækker halvdelen, dog højst 2.000 kr.
  • løngodtgørelse under obligatoriske skoleophold i Danmark
  • kost- og logiophold i forbindelse med skoleophold i Danmark.

På huskelisten kan du se, hvilken dokumentation du skal sende til os.

Du kan højst få 32.000 kr. i tilskud fra AUB inden for en 12 måneders periode. Perioden begynder den dag, hvor du har betalt den første udgift, som du har ret til at få dækket.

Løngodtgørelse under obligatoriske skoleophold i Danmark regnes ikke med i de 32.000 kr.

Du kan få udbetalt løngodtgørelse, hvis din udenlandske arbejdsgiver betaler dig mindre i løn eller måske slet ikke betaler dig løn, mens du er på skoleophold.

Du kan få udbetalt løngodtgørelse i forbindelse med skrivedage samt fagprøve. Du kan få op til 5 dages løngodtgørelse.

Når du søger løngodtgørelse under dit skoleophold, skal du huske at kontakte Skattestyrelsen for at få aktiveret dit skattekort, inden vi udbetaler til dig.

Du kan desuden søge rejsehjælp til/fra skoleophold og tilskud til transport mellem din danske bopæl og skolen, hvis du har min. 10 km til skole hver vej.

Når du er på skoleophold i Danmark, og du skal bo på skolehjem, kan du få dækket dine udgifter til kost og logi.

Søg løngodtgørelse, rejsehjælp og evt. befordring samt kost- og logiophold på skolehjem:

Du må som udgangspunkt være i oplæring i hele verden.

Du skal dog være opmærksom på, at AUB ikke udbetaler tilskud til oplæring i lande eller geografisk afgrænsede områder, hvis området på grund af krig eller lignende kan udgøre en risiko for dig. Vi bruger Udenrigsministeriets rejsevejledning i vores vurderinger.

AUB kan afvise at udbetale tilskud for den periode, hvor Udenrigsministeriet har udarbejdet en rejsevejledning for et land eller et geografisk afgrænset område.

AUB har pligt til at indberette alle udbetalinger til Skattestyrelsen. Se her, hvordan udbetalingerne indberettes:

A-indkomst: Løngodtgørelse under skoleophold.

B-indkomst: Flyttehjælp og rejsehjælp til søgning af læreplads. Udgifter til vaccination, visum og rejseforsikring samt mæglergebyr.

Skattefrit: Rejsehjælp under oplæringen, befordring under skoleophold i Danmark, tilskud til dobbelt husførelse, husleje, indskud samt kost og logiophold i Danmark under skoleophold.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte AUB.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren: