Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

AMU-uddannelserne er korte uddannelser, der bl.a. kan bruges til videreuddannelse for faglærte

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det danske arbejdsmarked udvikler sig hele tiden, hvorfor kravene til dine kompetencer hele tiden ændres. Er du ufaglært eller faglært, giver AMU-kurser dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer.

Der findes cirka 90 udbydere af AMU. Det gælder AMU-centre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, professionshøjskoler, og private udbydere.

 AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer.

Adgang til AMU

For at tilmelde dig en AMU-uddannelse skal du enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark. Selvstændige, ledige, elever, studerende og pensionister kan også deltage i AMU-kurser.

Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i AMU - du kan ikke selv tilmelde dig. Er du ledig, har du ret til 6 ugers gratis AMU-uddannelse. Kontakt dit kommunale jobcenter for mere information.

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Undtagelser er uddannelser på det pædagogiske område, uddannelser på social- og sundhedsområdet og Individuel kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus.

Deltagerbetaling afhænger af din uddannelsesbaggrund. Deltagere med en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau betaler den lave deltagerbetaling, hvor deltagere med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling. Den nøjagtige pris fremgår under de enkelte kurser på voksenuddannelse.dk

Kurserne kan være heltids- eller deltidskurser og kan ligge om dagen, om aftenen og i weekender. Det er i visse tilfælde også muligt at modtage fjernundervisning.

Kurserne kombinerer ofte værkstedsundervisning og teoretisk undervisning.

AMU-uddannelserne er alle kompetencegivende. Nogle giver merit til erhvervsuddannelserne, andre er anerkendte af arbejdsmarkedets parter og har en bred relevans på arbejdsmarkedet.

Du kan tage forskellige anerkendte certifikater, som fx fødevarecertifikater, igennem AMU.

På Borger.dk kan du få overblik over, hvilke AMU-kurser du har gennemført. Du skal logge på ’Mit Overblik’ og gå til ’Personlige oplysninger’. Her finder dine beviser under ’Uddannelse’. Alternativt kan du kan få overblik over, hvilke AMU-kurser du har gennemført, ved at logge direkte på ’Min Kompetencemappe’.

Log på med MitID. Når du er logget ind, kan du hente information om gennemførte AMU-kurser og beviser.

Får du afslag på at blive optaget på et AMU-kursus, kan du klage til uddannelsesstedet inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Er du stadigvæk ikke tilfreds, kan du bede uddannelsesstedet om at sende din klage videre til Undervisningsministeriet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.