Hf-eksamen (hf)

Hf er en gymnasial uddannelse, der varer 2 år

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

For at blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du som udgangspunkt have afsluttet 9. eller 10. klasse samt opfylde en række andre betingelser.

Hvis du ansøger om optagelse fra 10. klasse, men ikke opfylder alle de øvrige betingelser for optagelse, vil du i stedet blive bedt om at aflægge en centralt stillet optagelsesprøve og deltage i en optagelsessamtale, som skolen gennemfører. Hvis du ansøger om optagelse på et senere tidspunkt, vil du kunne blive optaget på baggrund af en såkaldt standardiseret vurdering, der foretages af skolen.

Ansøgningen foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse. Ansøgningsfristen er den 1. marts, og du får skriftligt svar senest den 1. juni, om du er blevet optaget.

Er du gået ud af skolen, kan du selv udfylde en ansøgning på optagelse.dk. Hvis du søger inden den 1. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Følg linket herunder og find et hf-uddannelsessted i nærheden af dig.

Formålet med uddannelsen til hf-eksamen er at forberede eleverne til en videregående uddannelse. Derudover er uddannelsen alment dannende, hvilket betyder, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, dvs. medmennesker, natur, samfund og deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

Hf-eksamen er forbundet med aspekter af videnskabsfagene og samtidig med fagenes professionsrettede perspektiver. Der lægges vægt på såvel det teoretiske som det professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videre uddannelse og job.

Den toårige hf-uddannelse har en særlig professionsrettet profil og retter sig primært mod professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. En hf uden overbygning giver adgang til at søge disse uddannelser, mens en hf med overbygning (udvidet fagpakke) også giver adgang til at søge en universitetsbacheloruddannelse.

Fagene på uddannelsen er inddelt i gymnasiale C-, B- og A-niveauer, hvor A er det højeste niveau. Uddannelsen er tilrettelagt i 4 semestre, hvor der løbende afsluttes fag.

Hf-eksamen omfatter følgende obligatoriske fag:

  • dansk på A-niveau
  • engelsk på B-niveau
  • matematik på C-niveau
  • enten idræt på C-niveau eller et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik
  • en kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau, religion på C-niveau og samfundsfag på C-niveau
  • en naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.

Dertil kommer mindst ét valgfag blandt de valgfag, som institutionen udbyder samt projekt- og praktikforløb.

Alle elever skal derudover vælge en fagpakke blandt de fagpakker som institutionen udbyder. En fagpakke består af 2 fag på C- og/eller B-niveau. Der kan være tale om nye fag eller løft af niveau i fag.

Derudover udbyder nogle institutioner også en udvidet fagpakke, der giver en hf med overbygning. En udvidet fagpakke består af 2-3 løft af niveau i fag, hvoraf mindst ét er til A-niveau.

Det er også muligt efterfølgende at supplere en hf uden overbygning, således der opnås et overbygningsbevis. Det skal ske via et supplerende overbygningsforløb eller hf-enkeltfag.

Det er også muligt at tage hf-enkeltfag. Med hf-enkeltfag kan du supplere en anden gymnasial uddannelse, tage enkelte fag eller tage en fuld gymnasial eksamen (en højere forberedelseseksamen) i dit ønskede tempo. Du kan tidligst blive optaget ét år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og du bliver optaget ud fra en vurdering af dine faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt.

Der bliver ikke givet standpunkts- eller årskarakterer på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen. Hvert fag afsluttes i stedet med én eller flere prøver.

Kultur- og samfundsfagsgruppen og naturvidenskabelig faggruppe afsluttes hver med 2 prøver. Dels en flerfaglig prøve og dels en enkeltfagligt prøve i et af de fag der indgår i faggruppe. Dette fag findes ved udtræk.

Endelig indgår der i hf-eksamen bedømmelsen af en større skriftlig opgave, der skrives inden for 1 eller 2 fag.

  • Enkeltfagskursister skal til én eller flere prøver i det enkelte fag.

Enkeltfagskursister, der ønsker at sammenstykke en højere forberedelseseksamen, læser de fag, der i den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er en del af faggrupperne, som enkeltfag og aflægger prøve i hvert enkelt fag. Udover en større skriftlig opgave skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt, der danner grundlag for en mundtlig prøve.

Hvis du er utilfreds med undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse, prøver, herunder prøvekarakterer, tildelt studieretning og valgfag, mangel på specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand mv., kan du klage til skolens leder.

Er du utilfreds med en afgørelse truffet af skolens leder, kan du i en række tilfælde aflevere en skriftlig klage til lederen, som videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med sin egen udtalelse i sagen.

Før sagen videresendes til styrelsen, har du ret til at kommentere sagen. Dine eventuelle kommentarer bliver sendt med til styrelsen.