EUD-erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, hvor meget af uddannelsen foregår i en oplæringsvirksomhed

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

For at starte på en erhvervsuddannelse er der en række adgangskrav, som du skal opfylde. Det betyder blandt andet, at du som udgangspunkt skal have mindst 02 i dansk og matematik og bestået folkeskolens afgangseksamen (eller et tilsvarende niveau) for at blive optaget. 

Opfylder du ikke optagelseskravene, kan du som alternativ indgå en uddannelsesaftale med en oplæringsvirksomhed, som også kan give dig adgang eller forsøge at blive optaget via en optagelsesprøve og samtale på den erhvervsskole, du søger optagelse på.

Læs mere om reglerne og dine muligheder her:

En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, hvor meget af undervisningen foregår i en oplæringsvirksomhed. Erhvervsuddannelserne er en såkaldt vekseluddannelse, hvor der indgår både skoleperioder på en uddannelsesinstitution og oplæringsperioder i en virksomhed. 

En afsluttet erhvervsuddannelse giver adgang til arbejdsmarkedet som faglært eller mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse.

Der er flere end 100 erhvervsuddannelser at vælge imellem, for eksempel industritekniker, smed, social- og sundhedsassistent, elektriker og gourmetslagter. De mange erhvervsuddannelser er inddelt i fire hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Læs mere på Uddannelsesguiden (ug.dk), hvor du også kan finde inspiration og hjælp.

En erhvervsuddannelse er typisk opdelt i et grundforløb, som normalt foregår på en skole, og et hovedforløb, som veksler mellem oplæring i en virksomhed og undervisning på en skole. 

Du starter (oftest) med et grundforløb, som findes i 3 former:

  • Grundforløbets 1. del (20 uger)
  • Grundforløb plus (10 uger)
  • Grundforløbets 2. del (op til 20 uger)

De forskellige typer grundforløb kan du læse mere om her:

En erhvervsuddannelse tager oftest ca. 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 ½ år. 

Dit uddannelsesforløb kan bygges forskelligt op afhængig af din baggrund og alder og fastlægges individuelt i et samarbejde mellem dig, skolen og din oplæringsvirksomhed. 

Oplæring er en del af alle erhvervsuddannelser og betyder, at du skal oplæres i dit fag af en virksomhed. Derfor skal du indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed om at komme i oplæring. Uddannelsesaftalen indgås mellem dig og en godkendt oplæringsvirksomhed, og aftalen omfatter både skole- og oplæringsperioder på din uddannelse. Uddannelsesaftalen kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftalen mellem dig og virksomheden. Oplæringsvirksomheden udbetaler dig løn under uddannelsen.

Skolen, hvor du skal følge din uddannelse, kan hjælpe med at tilrettelægge dit uddannelsesforløb ift. skoleperioder og oplæringsperioder og med at fastlægge uddannelsestiden.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside Lærepladsen.dk kan du finde virksomheder, som søger elever.

Hvis du ikke kan  finde en læreplads hos en virksomhed, har du på nogle uddannelser mulighed for at komme i skoleoplæring, hvor du bliver oplært på skolen som erstatning for en oplæringsperiode i en virksomhed. For at blive optaget til skoleoplæring skal du opfylde de så kaldte EMMA-kriterier. 

Læs mere om kriterierne hos Børne- og Undervisningsministeriet: 

Hvis du ikke har fundet en læreplads og uddannelsen heller ikke tilbydes med mulighed for skoleoplæring, kan du ikke fuldføre din uddannelse. I det tilfælde har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse, hvor chancerne for at få en læreplads er bedre, eller der er mulighed for at komme i skoleoplæring. 

Læs mere muligheder og regler for oplæring:

Nogle uddannelser er dimensioneret på grundforløbets 2. del. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del. For nogle af de dimensionerede uddannelser skal eleven have en uddannelsesaftale for at starte, og på andre dimensionerede uddannelser er der fastsat en kvote for, hvor mange elever uden uddannelsesaftaler, der kan påbegynde grundforløbets 2. del. Skolen kan vejlede dig om, hvorvidt din uddannelse er dimensioneret.

Selvom uddannelsen er dimensioneret, kan elever, der af skolen vurderes til uforskyldt mister sin uddannelsesaftale med en virksomhed optages til skoleoplæring, hvis der er skoleoplæring på uddannelsen. 

Med eux tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Her kombinerer du din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig.

Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om eux her:

Ny mesterlære er en anden måde at tage en erhvervsuddannelse på og er den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelser. Den henvender sig til elever, der gerne vil begynde deres uddannelse i en virksomhed og ikke på skolen. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning. 

Uddannelseslængden på hovedforløbet er den samme som i et almindelig tilrettelagt uddannelsesforløb. 

Hvis du har fået afslag på en ansøgning om skoleoplæring, kan du klage til din skole inden en uge, efter du har modtaget afslaget.