Ungdomsskoler

På en ungdomsskole kan du bl.a. blive klar til folkeskolens afgangsprøve og tage knallertkørekort

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ungdomsskolens formål er beskrevet i Lov om ungdomsskoler:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."

Hvis du har svært ved at finde dig til rette i den almindelige folkeskole og måske er bagude i et eller flere fag, kan ungdomsskolen være et godt alternativ.

Her er en skoledag mange gange helt anderledes fra den skoledag, du kender fra folkeskolen. Der vil som regel være mere praktisk undervisning, fx i værksteder og køkkener, eller du kan komme i praktik i en virksomhed sideløbende med undervisningen.

Målet er at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og komme videre til en ungdomsuddannelse eller i job.

Noget af det, der fylder mest på ungdomsskolerne, er fritidsundervisningen. De tilbudte fag varierer meget fra ungdomsskole til ungdomsskole, men oftest kan du fx gå til fremmedsprog, som tysk og fransk. Det er dog langt fra alle fag, der er boglige. Eksempler på ungdomsskolefag kan være:

  • klatring
  • syning
  • selvforsvar
  • madlavning
  • rollespil.

Besøg din lokale ungdomsskoles hjemmeside for at se, hvilke fag, den tilbyder.

Skal du tage knallertkørekort er det som regel din lokale ungdomsskole, der står for undervisningen.

Undervisningen består af både teori og praksis - dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.

Læs mere om knallertkørekort i artiklen 'Knallertbevis'.