Skolebestyrelsen

Skolebestyrelserne fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

En skolebestyrelse består af mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst 2 repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Repræsentanter for forældre bliver valgt for 4 år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for 1 år ad gangen.

Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag og specialundervisning
  • samarbejdet mellem skole og hjem, og hvor mange forældremøder skolen skal holde
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold og praktik.

Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet:

Hvis du er uenig i en beslutning, der er truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.