Skole-hjem-samarbejde

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at inddrage forældrene i børnenes skolegang

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der findes ikke en fast opskrift på, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå. Skole-hjem-samarbejde kan fx være: Forældremøder, temaaftener, forældrecaféer, workshops og skole-hjem-samtaler.

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er, at forældrene kommer til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns trivsel og faglige udbytte i skolen.

De fleste forældre vil hovedsageligt kende til skole-hjem-samarbejdet fra årlige samtaler med forældre og lærere. En skole-hjem-samtale kan fx handle om spørgsmål som:

  • Hvordan har barnet det socialt i klassen?
  • Hvordan går det med at få lavet sine lektier og høre efter i timerne?
  • Hvordan er barnets faglige niveau?

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet, kan du henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen. Skolelederens afgørelser om skole-hjem-samarbejde kan ikke ankes til en anden myndighed.