Skole-hjem-samarbejde

Formålet med skole-hjem samarbejdet er at inddrage forældrene i børnenes skolegang

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der findes ikke en fast opskrift på, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå. Skole-hjem samarbejde kan fx være: Forældremøder, temaaftener, forældrecaféer, workshops og skole-hjem samtaler. Formålet med skole-hjem samarbejdet er, at forældrene kommer til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns trivsel og faglige udbytte i skolen.

De fleste forældre vil hovedsageligt kende til skole-hjem samarbejdet fra årlige samtaler med forældre og lærere. En skole-hjem samtale kan fx handle om spørgsmål som:

  • Hvordan har barnet det socialt i klassen?
  • Hvordan går det med at få lavet sine lektier og høre efter i timerne?
  • Hvordan er barnets faglige niveau?

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med skole-hjem samarbejdet, kan du først henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen. Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke ankes til en anden myndighed.