Efterskoler

Hvert år begynder omkring 28.000 unge på en efterskole

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din betaling for efterskole

Det koster typisk imellem 2550 og 2.950 kr. om ugen at gå på en efterskole. Den gennemsnitlige ugepris for skoleåret 2024/25 er 2765 kr. (2024), men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, derfor er egenbetalingen væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 1351 kr. (2024) om ugen for en plads til 2.750 kr., hvis forældrene tilsammen tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1.890 kr. (2024).

Der er endvidere et fradrag i husstandsindkomsten for hvert hjemmeboende barn under 18 år (ud over eleven).

På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

Herudover kan der søges om lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte) på den efterskole, hvor man er optaget, og der findes forskellige stipendier til bl.a. familier med lav indkomst. Læs mere her: 

På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller it. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

Ønsker du at klage over en efterskole, skal du henvende dig til skolens leder eller bestyrelse. 

Ønsker du at klage over en skoles strukturelle problematikker, kan du rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen fører et overordnet tilsyn med undervisningen på efterskoler, og efterskolernes overholdelse af efterskoleloven. Styrelsen er ikke en klageinstans i forhold til konkrete udfordringer mellem forældre/elever og efterskoler og de konkrete beslutninger, som den enkelte skole har truffet. Styrelsen kan vejlede om de overordnede rammer og regler på området, herunder styrelsens rolle.