Svar på aktuelle spørgsmål om oplæring i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at søge om tilskud, hvis du har haft ekstraudgifter som følge af coronavirus/covid-19  i forbindelse med oplæring i udlandet (OPU).

Det tilskud, du evt. kan få udbetalt fra AUB, er ikke omfattet af den årlige beløbsgrænse på 32.000 kr. I det hele taget gælder der særlige regler for udbetaling af tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19. 

AUB forholder sig ved afgørelsen til den enkelte ansøgers konkrete situation og den dokumentation, der er vedlagt. Derfor er det vigtigt, at du er omhyggelig med at beskrive årsagen til din ansøgning, og at du vedhæfter den rigtige dokumentation.

AUB dækker kun udgifter, du ikke kan få dækket hos andre 

AUB udbetaler ikke tilskud til ekstraudgifter, du får dækket fra anden side. Det betyder, at du skal have undersøgt alle muligheder for at få pengene refunderet, inden du søger hos AUB. 

Hvis der fx er tale om rejseudgifter, skal du vedlægge dokumentation fra rejseselskabet om, at rejseselskabet ikke refunderer udgifterne til rejsen, og at du ikke er blevet tilbudt en erstatningsrejse på et andet tidspunkt.

Hvis du er dækket af en rejseforsikring, skal du vedlægge kopi af afslaget fra forsikringsselskabet.  

I forbindelse med covid-19, kan du søge tilskud til ekstra udgifter ud fra en konkret vurdering. Dette gælder dog kun inden for de ydelser, AUB normalt giver tilskud til under oplæring i udlandet (OPU).

Eksempler på ekstraudgifter:

  • Rejseudgifter 
  • Flytteudgifter
  • Husleje. 

Rejser eller andre udgifter i forbindelse med ferie, er ikke en del af OPU.

Du skal skrive til os via vores kontaktformular i Digital Post med en begrundelse for din ansøgning og dokumentation for dine udgifter.

  • Log på med MitID
  • Skriv i emnefeltet: Ansøgning om tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19
  • I tekstfeltet beskriver du din udgift
  • Vedhæft dokumentation for dine udgifter
  • Vedhæft dokumentation for, at udgiften ikke dækkes af andre
  • Tryk ’Send’.

Vi besvarer normalt henvendelser inden for 10 hverdage. Pga. de særlige omstændigheder som følge af covid-19 kan du forvente forlænget sagsbehandlingstid på din ansøgning.

Læs mere 

Du kan læse mere om oplæring i udlandet

Lovgrundlag 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder støtte efter bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Efter bekendtgørelsens § 14 kan AUB efter en konkret vurdering yde tilskud til særlige udgifter i specielle tilfælde.

Den årlige beløbsgrænse på tilskud fra AUB på 32.000 kr. efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2 og 3 gælder ikke for tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19.