Svar på aktuelle spørgsmål om praktik i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at søge om tilskud, hvis du har haft ekstraudgifter som følge af coronavirus/covid-19  i forbindelse med et praktikophold i udlandet (PIU).

Det tilskud, du evt. kan få udbetalt fra AUB,  er ikke omfattet af den årlige beløbsgrænse på 32.000 kr. I det hele taget gælder der særlige regler for udbetaling af tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19. 

AUB forholder sig ved afgørelsen til den enkelte ansøgers konkrete situation og den dokumentation, der er vedlagt. Derfor er det vigtigt, at du er omhyggelig med at beskrive årsagen til din ansøgning, og at du vedhæfter den rigtige dokumentation.

AUB dækker kun udgifter, du ikke kan få dækket hos andre 

AUB udbetaler ikke tilskud til ekstraudgifter, du får dækket fra anden side. Det betyder, at du skal have undersøgt alle muligheder for at få pengene refunderet, inden du søger hos AUB. 

Hvis der fx er tale om rejseudgifter, skal du vedlægge dokumentation fra rejseselskabet om, at rejseselskabet ikke refunderer udgifterne til rejsen, og at du ikke er blevet tilbudt en erstatningsrejse på et andet tidspunkt.

Hvis du er dækket af en rejseforsikring, skal du vedlægge kopi af afslaget fra forsikringsselskabet.  

Hvis du er eller har været i praktik i udlandet, kan du søge om tilskud til ekstraudgifter, du har haft som følge af covid-19.

Det kan fx være, hvis du har været nødt til at afbryde dit praktikophold i en periode på grund af covid-19, og du dermed har haft uforudsete udgifter. 

Eksempler på ekstraudgifter:

  • Rejseudgifter
  • Flytteudgifter
  • Husleje. 

Du skal skrive til os via vores kontaktformular i Digital Post med en begrundelse for din ansøgning og dokumentation for dine udgifter.

  • Log på med dit NemID
  • Skriv i emnefeltet: Ansøgning om tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19
  • I tekstfeltet beskriver du din udgift
  • Vedhæft dokumentation for dine udgifter
  • Vedhæft dokumentation for, at udgiften ikke dækkes af andre
  • Tryk ’Send’.

Vi besvarer normalt henvendelser inden for 10 hverdage. Pga. de særlige omstændigheder som følge af covid-19 kan du forvente forlænget sagsbehandlingstid på din ansøgning.

Læs mere 

Du kan læse mere om Praktik i udlandet

Lovgrundlag 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder støtte efter bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen).

Efter PIU-bekendtgørelsens § 14, kan AUB efter en konkret vurdering yde tilskud til særlige udgifter i specielle tilfælde.

Den årlige beløbsgrænse på tilskud fra AUB på 32.000 kr. efter PIU-bekendtgørelsens § 5, stk. 2 og 3, gælder ikke for tilskud til ekstraudgifter som følge af covid-19.