Ligestilling mellem kønnene

I Danmark er der formelt ligestilling mellem mænd og kvinder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I Danmark er der formelt ligestilling mellem kønnene.

Ligestilling tager udgangspunkt i, at kvinder og mænd er ligeværdige, hvilket betyder, at kvinder og mænd skal have samme rettigheder og muligheder. Loven om ligestilling sikrer, at alle offentlige myndigheder har pligt til at arbejde for ligestilling på deres område.

Du kan læse mere om ligestilling mellem kønnene uden for arbejdsmarkedet på Ligestillingsministeriets hjemmeside. Du kan få mere at vide om ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet hos Beskæftigelsesministeriet eller din fagforening.

Hos Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder, der er Danmarks ligebehandlingsorganer, kan du også søge flere informationer. Derudover kan du søge viden om ligestilling hos KVINFO, der er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. 

Ligebehandlingsloven skal sikre, at kvinder og mænd behandles ens i arbejdslivet. Det betyder fx, at en arbejdsgiver ikke må foretrække det ene køn frem for det andet. Derfor må man normalt ikke annoncere efter et bestemt køn i et stillingsopslag.

Loven om ligeløn skal sørge for, at kønnene får lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder skal have den samme løn, hvis de udfører det samme slags arbejde, eller hvis arbejdet har samme værdi.

I særlige tilfælde må man gerne give en særlig gruppe bedre vilkår. Dette kan være nødvendigt for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Hvis man ønsker at give positiv særbehandling til et køn, skal man søge hos ministeren inden for det pågældende område. Man kan fx give et af kønnene fortrinsret ved ansættelse eller ved forfremmelse. Man kan også søge om tilladelse til at indføre kønskvotering.

I loven om ligestilling mellem mænd og kvinder kan du læse om de generelle regler for ligestilling i Danmark.

I loven om ligebehandling kan du læse mere om reglerne for ligestilling mellem kønnene på det danske arbejdsmarked.

I loven om lige løn til mænd og kvinder kan du læse mere om reglerne for, hvordan arbejdsgivere skal give mænd og kvinder samme løn.