Forskellige typer klager som forbruger

Der er forskel på, hvor du skal henvende dig med klager, alt efter hvad du vil klage over

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringsloven. Loven er de erhvervsdrivendes færdselslov, der fastlægger god skik i forbindelse med markedsføring. Erhvervsdrivende må fx ikke give vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ønsker du at klage over en erhvervsdrivendes markedsføring, skal du klage til Forbrugerombudsmanden, der dog ikke har pligt til at tage sagen op. Du kan få mere at vide om markedsføringsloven, dine klagemuligheder samt Forbrugerombudsmanden.

Hvis du bliver syg af madvaren

Har du mistanke om, at du er blevet syg af den mad, du har spist, skal du straks kontakte din læge eller din Fødevareregion. Hvis du har mistanke om, at en forretning sælger gamle madvarer, eller der er dårlig hygiejne i en fødevarevirksomhed kan du anmelde din mistanke til Fødevarestyrelsen. Fødevareregionen har mulighed for at stoppe salget af de sundhedsskadelige varer.

Har du selv lavet den mad, du er blevet syg af, eller har spist færdiglavet mad hjemme, skal du gemme resterne i fryseren, så de senere kan undersøges. Hvis den opståede sygdom er meget alvorlig, bør du kontakte politiet. Du kan få flere oplysninger om fødevaresikkerhed hos Fødevarestyrelsen og Fødevareregionerne.

Hvis du får leveret den forkerte madvare

Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, hvis du får leveret en forkert madvare fra en dagligvareforretning, en konditor eller lignende. Har du fx købt en kage, hvor glasuren skulle være rød, og konditoren leverer en kage med blå glasur, vil kagen sandsynligvis være mangelfuld i henhold til købeloven, og du kan derfor klage over kagen.

Du kan læse mere på forbrug.dk.

Er du utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, skal du først og fremmest gå til forretningen, reparatøren, håndværkeren m.m. med din klage. Hvis I ikke kan blive enige om sagen, kan du gå videre med klagen til Mæglingsteamet for Forbrugerklager/Forbrugerklagenævnet eller et af de private klage- og ankenævn, der tager sig af visse klagesager.

Du kan ikke klage over alle vare- og tjenesteydelser. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, kan du se en oversigt over, hvad du kan klage over, og hvad du ikke kan klage over.

Forløb efter du har klaget til forretningen, reparatøren, håndværkeren m.m.

Du skal starte med at klage til Nævnenes Hus. Her skal du indgå i et mæglingsforløb med den erhvervsdrivende. Det foregår i Mæglingsteamet for Forbrugerklager, som er en del af Nævnenes Hus. Det er obligatorisk at indgå i mæglingsforløbet, og du kan ikke komme videre til Forbrugerklagenævnet, før din klage har været igennem Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Finder du og den erhvervsdrivende en løsning, bliver sagen afsluttet ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager, og sagen er løst. Finder I ikke en løsning, afsluttes sagen hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager, og du har 4 uger til at bringe sagen videre til Forbrugerklagenævnet.

Vær opmærksom på fristen, for når du ikke at sende din klage videre til Forbrugerklagenævnet inden de 4 uger, kan du ikke komme videre i forbrugerklagesystemet.

Gebyrer

Det koster 100 kr. (2024) at klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager i Nævnenes Hus. Det gebyr får du ikke tilbage, medmindre Nævnenes Hus afviser din klage.

Det koster 400 kr. (2024) at klage til Forbrugerklagenævnet. Gebyret får du tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold, eller hvis Forbrugerklagenævnet afviser din klage.

Har du købt en vare i et andet EU-land, kan du stadig klage over den. Du skal først kontakte sælger skriftligt pr. brev, e-mail eller fax og spørge, hvad pågældende vil gøre for at rette op på fejlen. Du skal vedlægge en kopi af kvitteringen eller garantibeviset og give sælgeren en frist på 14 dage til at få sagen bragt i orden.

Hvis I ikke bliver enige, kan du kontakte Forbruger Europa, der kan hjælpe dig med at kontakte den relevante klageinstans i det pågældende land.

Du kan se de gældende love og regler om køb og salg af varer og tjenesteydelser samt klager herom i 'Købeloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om god forretningsskik samt Forbrugerombudsmandens tilsyn i 'Markedsføringsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om fødevarer og fødevaresikkerhed i 'Fødevareloven' på Retsinformations hjemmeside.