Valgkort til kommunale og regionale valg

Står du på valglisten, kan du stemme til valg. Senest 5 dage før valget får du tilsendt valgkort

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Et valgkort er et papirkort, som kommunen sender med posten til din adresse kort før et valg. Alle borgere, der kan stemme til kommunal- og regionalvalget, vil senest 5 dage før valget modtage et valgkort med posten. Selv om der er tale om 2 valg, modtager du kun ét valgkort. Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, får dog ikke tilsendt valgkort.

 Hvis du har stemmeret, men ikke har modtaget et valgkort senest 5 dage før valgdagen, skal du henvende dig til kommunen. Det bør du også gøre, hvis der står forkerte oplysninger på valgkortet.

På valgkortet står der, hvilken dag og inden for hvilket tidsrum valget afholdes. På valgkortet står der også, hvor du skal møde op for at stemme.

Valgkortet på valgdagen

Du skal aflevere valgkortet til valglisteføreren, når du går ind på valgstedet for at stemme. Valglisteføreren bruger valgkortet til at tjekke, at du står på valglisten, og at du ikke allerede har stemt. Du skal samtidig oplyse din fødselsdato.

Når valglisteføreren har krydset dig af på valglisten, beholder valglisteføreren valgkortet og giver dig til gengæld 2 stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg.

Selvom du ikke har modtaget dit valgkort, eller hvis du har mistet eller glemmer at tage det med på valgdagen, kan du godt møde op på dit valgsted og stemme. Så skal du huske anden legitimation som fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), kørekort eller pas.

Det er dermed ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Hvis du flytter til en ny kommune kort tid før et valg, kan du risikere, at du ikke kan stemme. For at stemme i den nye kommune skal du anmelde din flytning til din nye kommune (tilflytningskommunen) senest 7 dage inden valgdagen.

Hvis du ikke når at melde din flytning senest om tirsdagen 7 dage før valgdagen, kan du ikke stemme til det kommunale valg hverken i din tidligere kommune eller din nye kommune. Hvis du er flyttet til en ny kommune inden for den samme region, vil du dog kunne stemme til det regionale valg.

Hvis du flytter inden for kommunen kort tid før et valg, skal du anmelde din flytning til kommunen senest mandagen 15 dage før valget for at kunne stemme ved det nye afstemningssted, der hører til din nye bopæl.

Hvis du ikke når det inden 15 dage, kan du stadig stemme, men du skal så stemme ved det gamle afstemningssted, der hører til din tidligere bopæl.

Hvis du er flyttet hjem til Danmark fra udlandet kort tid før et valg, er det vigtigt, at du hurtigt får meldt flytningen til den kommune, du flytter til (tilflytningskommunen). Du kan kun stemme, hvis du har meldt flytningen senest 7 dage inden valgdagen.

Valglisten er en liste over alle stemmeberettigede vælgere. Den indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer.

De borgere, der opfylder betingelserne for valgret, dvs. har stemmeret, bliver automatisk optaget på valglisten. 

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, fået ret til at stemme til kommunale og regionale valg.

Britiske statsborgere kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Britiske statsborgere, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Opfylder du betingelserne for valgret, bliver du automatisk optaget på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i CPR (Det Centrale Personregister) med bopæl eller fast opholdssted i Danmark (i kommunen/regionen) for at blive optaget på valglisten.

Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, kan dog også stemme. De vil som hovedregel stå på valglisten i den kommune, hvor de sidst havde en registreret adresse. Personer uden fast opholdssted vil dog ikke modtage valgkort.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.