Pas på MitID

Del aldrig MitID eller dine MitID-oplysninger med andre. Dit bruger-ID og dine koder er private

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

MitID er personligt. Hold derfor altid MitID for dig selv.

Med MitID app kan du bruge MitID direkte fra din smartphone eller tablet – hvis du ikke har en smartphone kan du få en kodeviser eller kodeoplæser.

Med MitID bruges det samme bruger-id og den samme adgangskode til både netbank, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester på nettet.

Del ikke dit personlige MitID eller oplysninger om MitID med andre – heller ikke din familie eller dine venner. Send heller aldrig en mail med dine MitID-oplysninger.

Offentlige myndigheder og banker m.fl. beder aldrig uopfordret om MitID

Der er tilfælde, hvor personer har udgivet sig for at være fra for eksempel en bank og på den måde lokket brugere til at afgive deres oplysninger. Offentlige myndigheder eller banker vil aldrig uopfordret bede dig om dine MitID-oplysninger over telefonen, sms eller e-mail. 

Du har pligt til straks at spærre MitID, hvis du har mistanke om, at dit MitID er kommet i forkerte hænder, eller at det bliver misbrugt af andre.

Hvis MitID bliver misbrugt, risikerer du at hæfte for misbruget. Det gælder fx, hvis du selv har udleveret oplysninger til andre og dermed gjort misbruget muligt.