Indskriv elev

Her kan du indskrive dit barn til skolestart i børnehaveklasse.

Sådan gør du

For at indskrive dit barn til skolestart, skal du have forældremyndighed over barnet.

  • Klik på 'Videre'
  • Log på
  • Klik på 'Indskriv' ud for dit barns navn og personnummer
  • Vælg, hvilken skole du ønsker dit barn skal indskrives i
  • Udfyld personlige oplysninger for dit barn
  • Udfyld personlige oplysninger for begge forældre - eller den forælder, hvor barnet bor hos
  • Udfyld oplysninger for kontaktpersoner på dit barn
  • Hvis du vil, kan du også indmelde dit barn i SFO
  • Udfyld ekstraoplysninger for dit barn (fx kørselserklæring og sundhedsoplysninger)
  • Du får en kvittering, når indskrivningen er indsendt.

Kontakt