Universitetsuddannelser: Sådan søger du

Skal du søge optagelse på de videregående uddannelser? Få overblik over frister og proces  

Om universitetsuddannelser

Bacheloruddannelserne på universiteterne varer 3 år. De kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser eller 1-årige akademiske overbygningsuddannelser (AO).

Uddannelserne er teoretiske og bygger på videnskabelige teorier og metoder. De giver både stor faglig bredde og specialiseret indsigt. 

Efter en kandidatuddannelse kan man søge en forskerstilling og tage en ph.d.-grad. 

Eksempler på universitetsuddannelser er:

 • historie
 • datalogi
 • jura
 • sociologi
 • medicin
 • civilingeniør. 

Du kan se en oversigt over universitetsuddannelser og læse detaljerede beskrivelser af de enkelte uddannelser på informations- og vejledningsportalen UddannelsesGuiden.

Du kan få flere oplysninger om universitetsuddannelser på informations- og vejledningsportalen UddannelsesGuiden (ug.dk).

Er du interesseret i en bestemt uddannelse, kan du finde information om den på universitetets hjemmeside eller ved at kontakte universitetets studievejledning.

Du kan også få vejledning om valg af videregående uddannelse hos Studievalg Danmark eller hos eVejledning.

Vil du vide mere om reglerne for optagelse, kan du hente information på hjemmesiden optagelse.dk.

Sådan søger du

Du søger optagelse på de videregående uddannelser via optagelse.dk.

Du kan hvert år søge fra 1. februar, hvor Optagelse.dk åbner for årets ansøgninger.

Der er 2 ansøgningsfrister: 15. marts inden kl. 12 og 5. juli inden kl. 12. Du skal sætte dig ind i hvilken frist, der gælder for dig. Din ansøgningsfrist afhænger af din uddannelsesbaggrund, og om du vil søge i kvote 1 eller kvote 2.

De fleste universitetsuddannelser har specifikke adgangskrav, som du skal leve op til, før du kan blive optaget. Du skal undersøge, om du lever op til adgangskravene inden du søger.

Du kan læse om ansøgningsfrister, adgangskrav, samt regler og principper for optagelse på de videregående uddannelser på hjemmesiden UddannelsesGuiden (ug.dk). 

Din ansøgningsfrist afhænger af, om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

 • Kvote 2 har ansøgningsfrist den 15. marts inden kl. 12.00.
 • Kvote 1 har ansøgningsfrist den 5. juli inden kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være andre frister for kvote 1.

Sommer- og vinterstart

 • Enkelte universitetsuddannelser har studiestart både sommer og vinter.
 • I de fleste tilfælde skal du søge vinterstart ved samme frister som sommerstart.

De fleste uddannelsessteder benytter et kvotesystem, hvor ansøgerne kan optages gennem 2 kvoter: kvote 1 og kvote 2.

Ansøgning i kvote 1: Bliv vurderet på dit karaktergennemsnit

I kvote 1 bliver du vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgere med det højeste gennemsnit bliver optaget først. 

Du skal have en gymnasial uddannelse eller en eux for at søge i kvote 1.

Ansøgning i kvote 2: Bliv vurderet på andre faglige kriterier

I kvote 2 bliver du også vurderet på andre faglige kriterier end din adgangsgivende eksamen. Uddannelsesstederne fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som du vurderes ud fra. Det betyder, at der kan være stor forskel på kvote 2 fra uddannelsessted til uddannelsessted. 

Hvis du har et andet adgangsgrundlag end en hel gymnasial eksamen - fx en erhvervsuddannelse eller hf-enkeltfag - skal du søge kvote 2. Du kan også vælge at søge i kvote 2 med en gymnasial eksamen, hvis du vil vurderes på andet end dit karaktergennemsnit.

Du kan se kvote 2-kriterierne på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Læs mere om optagelsesregler i kvote 1 og kvote 2 på UddannelsesGuiden (ug.dk):

Du har mulighed for at søge en ledig studieplads, hvis du ikke er kommet ind på nogen af de uddannelser, du har søgt. Der kan være ledige pladser andre steder i landet på den eller de uddannelser, du har ønsket at blive optaget på. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du har har søgt.

Du kan få et overblik over ledige pladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Listen bliver opdateret løbende, efterhånden som pladserne bliver besat. 

Start Bestil dit eksamensbevis fra Rigsarkivet

Alle danske gymnasiale eksamensbeviser fra 2014 og senere ligger digitalt i Eksamensdatabasen og hentes automatisk ind i din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan bestille en kopi af dit eksamensbevis fra Rigsarkivet til brug i din ansøgning om optagelse, hvis følgende 2 ting gælder for dig:

 • Du har afsluttet din gymnasiale eksamen før 2014
 • Du har mistet den originale version af dit eksamensbevis

Få mere at vide

Du skal klage direkte til det uddannelsessted, du har søgt, hvis du mener, at din ansøgning ikke er blevet behandlet efter de gældende regler.

Fristen for at klage er 2 uger efter, at du har fået afslag på din ansøgning.