Det almene gymnasie

Den almene studentereksamen (stx) tager tre år

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

For at blive optaget på gymnasiet skal du som minimum have bestået folkeskolens afgangsprøve. Alternativt kan du blive bedt om at aflægge en optagelsesprøve, eller du kan blive optaget på baggrund af en faglig vurdering, som gymnasiet laver.

Ansøgningen til gymnasiet foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse. Ansøgningsfristen er 1. marts, og du får skriftligt svar senest 1. juni, om du er blevet optaget.

Er du gået ud af skolen, kan du selv udfylde en ansøgning via optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Formålet med uddannelsen til studentereksamen på landets gymnasier er at forberede eleverne til en videregående uddannelse. Derudover er gymnasiet alment dannende, hvilket betyder, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, dvs. medmennesker, natur, samfund og deres egen udvikling.

Det første halve år består af et grundforløb. Herefter kan du vælge imellem mindst fire studieretningsforløb, som skolen udbyder. Tre af de fire forløb der udbydes, skal være hhv. overvejende humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige.

I gymnasiet får du standpunktskarakterer to gange årligt, og derudover får du en årskarakter i hvert fag. Du skal igennem mindst ti eksamener og et studieretningsprojekt i løbet af din tid i gymnasiet. En studentereksamen er bestået, hvis gennemsnittet er mindst 02 ifølge den nye karakterskala.

Hvis du er utilfreds med undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse, eksamen, eksamenskarakterer, tildelt studieretning og valgfag, mangel på specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand mv., kan du klage til rektor.

Er du utilfreds med rektors afgørelse, kan du inden 14 dage efter afgørelsen aflevere en skriftlig klage til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet med sin egen udtalelse i sagen.

Før sagen videresendes til ministeriet, har du ret til med en uges frist at kommentere sagen. Dine eventuelle kommentarer bliver sendt med til ministeriet.