Obligatorisk selvbetjening

Som borger i Danmark skal du betjene dig selv digitalt på en række offentlige områder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Folketinget har vedtaget, at din kontakt med det offentlige på en lang række områder skal foregå på nettet.

Det fremgår af de enkelte bekendtgørelser, om du skal betjene dig selv digitalt, og hvad du skal gøre, hvis du ikke er digital borger.

De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning, hvis du har svært ved at betjene dig selv digitalt.

Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke kan søge digitalt, er der fortsat mulighed for at få hjælp og vejledning.

Særlige forhold kan være, at du ikke kan bruge digital selvbetjening, fordi du:

  • har et særligt handicap
  • mangler de digitale kompetencer
  • tilhører en gruppe af socialt udsatte borgere
  • har sprogvanskeligheder
  • ikke kan få udstedt NemID, og NemID kræves for den pågældende løsning.

Du skal kontakte myndigheden, som kan oplyse, hvordan du ellers kan få oplysninger, ansøge eller andet.

Det er muligt at blive fritaget for Digital Post og i stedet få breve med posten.

Nogle selvbetjeningsløsninger kræver, at du logger dig på med NemID/MitID.

Hvis du ikke har et NemID/MitID, skal du henvende dig til den myndighed, som løsningen eller ydelsen drejer sig om. Fx skal du henvende dig til kommunens borgerservice, hvis du skal have hjælp til flytning, lægeskift og til- eller framelding til Robinsonlisten.

Folketinget har vedtaget, at din kontakt med det offentlige i stigende grad skal foregå på nettet. De første områder blev digitale i 2012.

Det fremgår af de enkelte bekendtgørelser, hvorvidt du skal betjene dig selv digitalt.