Obligatorisk selvbetjening

Som borger i Danmark skal du betjene dig selv digitalt på en række offentlige områder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Digital selvbetjening er de digitale tjenester på offentlige hjemmesider, hvor man fx kan melde flytning eller ansøge om boligstøtte. 

På en række områder er det obligatorisk for borgere at anvende digital selvbetjening. 

Udgangspunktet er, at alle borgere, der kan, skal betjene sig selv digitalt på de områder, hvor digital selvbetjening er obligatorisk. 

Hvis du har svært ved det digitale, eller særlige forhold gør, at du ikke kan anvende en digital selvbetjening, kan du kontakte den relevante myndighed og få stillet et alternativ til rådighed. 

Hvis du er fritaget fra Digital Post

Hvis du er fritaget fra Digital Post, er du pr. 1. juni 2023 automatisk fritaget fra kravet om at bruge mange af de offentlige digitale selvbetjeninger. 

Når du har et ærinde hos fx kommunen, hvor du som udgangspunkt skal bruge digital selvbetjening, har du derfor ret til at blive tilbudt et alternativ, du kan benytte. Du skal blot fortælle, at du er fritaget fra Digital Post. 

Du kan dog stadig bruge de digitale selvbetjeninger, hvis du foretrækker det. 

Særligt for undtagelse fra digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark

Vær opmærksom på, at hvis du skal søge om ydelser mv. hos Udbetaling Danmark, skal du kontakte borgerservice for at blive generelt undtaget fra at benytte digital selvbetjening. Husk at bestille tid.

Henvender du dig direkte til Udbetaling Danmark uden først at være blevet undtaget fra digital selvbetjening, vil Udbetaling Danmark i det enkelte tilfælde kunne tage imod din ansøgning eller meddelelse – det kan fx være hvis du er fritaget fra Digital Post. Det betyder dog ikke, at du vil være undtaget fra digital selvbetjening fremadrettet i dit sagsforløb. Derfor vil Udbetaling Danmark henvise dig til din kommune, som kan undtage dig generelt fra digital selvbetjening på det pågældende lovområde, hvis du har behov for det. 

De offentlige myndigheder skal stille et alternativ til rådighed, hvis særlige forhold gør, at du ikke kan bruge digitale selvbetjeninger. 

Særlige forhold kan fx være, at du:

  • har et handicap eller en funktionsnedsættelse
  • mangler digitale kompetencer
  • tilhører en gruppe af socialt udsatte borgere
  • har sprogvanskeligheder
  • ikke kan få udstedt MitID, og MitID er påkrævet for at kunne bruge en selvbetjening. 

Du skal kontakte den relevante myndighed, som kan oplyse, hvordan du ellers kan få oplysninger, ansøge eller andet.

Det er muligt at blive fritaget fra Digital Post og i stedet få breve med papirpost. 

Nogle selvbetjeninger kræver, at du logger på med MitID.

Hvis du ikke har MitID, skal du henvende dig til den myndighed, som selvbetjeningen eller ydelsen drejer sig om. Fx skal du henvende dig til kommunens borgerservice, hvis du skal have hjælp til flytning eller lægeskift. Husk at bestille tid.

Det fremgår af de enkelte lovområders bekendtgørelser, om du skal bruge en digital selvbetjening. Der står fx i Sundhedsloven, at hvis du vil have et nyt sundhedskort, skal du søge ved digital selvbetjening, ellers bliver ansøgningen afvist.