Medicin på rejser

Når du rejser, kan du få en attest på din medbragte medicin. Attesten kaldes et pillepas

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Et pillepas er et bevis på, at din medbragte medicin er til eget brug. Du kan medbringe et pillepas, hvis du rejser med medicin, som indeholder euforiserende stoffer. Pillepas gælder både for håndkøb og receptpligtig medicin. Det kaldes officielt en Schengen-attest og kan anvendes i Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene undtagen Storbritannien og Irland).

Du kan få et pillepas, hvis du bruger medicin, der indeholder sløvende eller euforiserende stoffer. Det kan fx være sovemedicin, stærke smertestillende midler, der indeholder morfin, og beroligende midler. Der er rød advarselstrekant på pakningen.

Hvis du er i tvivl, kan du spørge på apoteket, om der kræves pillepas til din medicin.

Lande i Schengen-området

Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene på nær Storbritannien og Irland) er forpligtede til at anerkende pillepas som gyldig dokumentation for, at din medbragte medicin med euforiserende stoffer er til eget brug. Hvis du rejser i et Schengen-land, er det altså nok at medbringe dit pillepas.

Lande uden for Schengen-området

Lande uden for Schengen-området fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre hvilke krav, der gælder. Som regel vil ambassaden bede dig om at få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:

  • dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • hvad du behandles for
  • hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag).

Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog de accepterer.

Pillepas er gratis. Pillepas er gyldigt i rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Hvis du bruger flere slags medicin, skal der udstedes en attest for hvert præparat.

Start Bestil pillepas

Du kan bestille dit pillepas (medicinattest) på borger.dk.

Apoteket kan også lave pillepasset til dig. Du skal medbringe dit pas, da dit pasnummer skal stå på pillepasset.

Hvis du rejser i et land uden for Schengen-området, skal du henvende dig til landets ambassade og få at vide, hvilke regler der gælder. I nogle tilfælde kan apoteket udstede en medicinattest. Det er frivilligt, om apoteket ønsker at udstede denne attest, og apoteket fastsætter selv gebyret.

Det er forskelligt fra land til land, hvorvidt du kan benytte en dansk recept i udlandet. Du kan kontakte ambassaden eller generalkonsulatet i landet og høre, hvorvidt du kan benytte recepten i det pågældende land.