Skrotpræmie for bil

Få skrotnings-godtgørelse ved at aflevere din bil hos en miljøgodkendt autoophugger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Skrotningsgodtgørelse - bedre kendt som skrotpræmie - er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen:

  • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret.
  • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugningsvirksomhed.
  • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.       

Når du vælger en autoophugger på bilordning.dk er du sikker på, at autoophuggeren er miljøgodkendt. Her skal du være opmærksom på, at du kan blive opkrævet en betaling for miljøbehandling af bilen, hvis ikke ophuggeren samtidig er med i kollektivordningen for producentansvar.

Autoophuggere, som er med i en kollektivordning for producentansvar, skal ophugge din bil uden omkostninger. På hjemmesiden refero.dk kan du finde en liste med miljøgodkendte autoophuggere, som er medlemmer af den kollektive ordning.

  • Autoophuggeren udsteder en skrotningsattest.

  • Udgangspunktet er, at det er bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt godtgørelsen og skal underskrive skrotningsattesten.
  • Hvis bilen allerede er afmeldt, og nummerpladerne afleveret på motorkontoret, skal du medbringe dokumentation for det.
  • De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding til Motorregistret og indsendelse af skrotningsattesten. Husk at få en kopi af skrotningsattesten.
  • Alternativt skal du selv indsende attesten til DPA System ”Miljøordning for biler” og afmelde den i Motorregistret.
  • Når ordningen har modtaget skrotningsattesten, overføres skrotningsgodtgørelsen til den beløbsmodtager, som er anført på skrotningsattesten.
  • Hvis du ikke er bilens sidst registrerede ejer, kan du ansøge om dispensation.