Pensionister på udlandsrejse

Hvis du rejser til udlandet som førtids- eller folkepensionist, kan det påvirke din pension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det vil ikke påvirke din pension, at du rejser til udlandet i et par uger i løbet af året.

Hvis Udbetaling Danmark, der udbetaler din pension, vurderer, at du har ”fast bopæl” i udlandet, fordi du ofte opholder dig længe i udlandet eller rejser en enkelt gang i længere tid kan det betyde, at du ikke længere kan få hele din danske pension udbetalt, fordi du ikke har ”fast bopæl” i Danmark.

Rejser du meget eller i længere tid, er det vigtigt, at du holder øje med, om din rejseaktivitet kan få betydning for din pension, og det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis det er tilfældet. Husk også at give kommunen besked, hvis du modtager personligt tillæg eller helbredstillæg fra kommunen.

Giv Udbetaling Danmark besked om ændringer:

Læs mere om at tage din pension med til udlandet:

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, men kun når ændringen har betydning for din pension. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.

Skal jeg give besked om mine indkomster?

Som udgangspunkt skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de indkomster, du skal betale skat af i Danmark, da Udbetaling Danmark automatisk får oplysningerne fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

I nogle tilfælde har Udbetaling Danmark dog brug for at få oplysninger om dine indkomster direkte fra dig.

Vær opmærksom på, at hvis du også får boligstøtte, skal du stadig altid give Udbetaling Danmark besked om indkomstændringer.

Når du får pension , skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du ændrer samlivsstatus, fx hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
 • du flytter
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
 • der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Hvis du opholder dig i udlandet midlertidigt, har det ikke betydning for din pension. Om et ophold i udlandet er midlertidigt beror på en konkret individuel vurdering af dine bopælsforhold. Du skal bevare en reel faktisk bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret. Du har mulighed for at opholde dig i udlandet i en samlet periode af op til 6 måneders varighed i løbet af 12 måneder. 

Hvis du er i tvivl om dit ophold i udlandet har betydning for din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Du skal altid kontakte Udbetaling Danmark, hvis dit ophold i udlandet er længere end 6 måneder, da det kan få betydning for din pension.  

Rejser du til udlandet i mere end 2 måneder, er der forskellige regler, der gælder.

Du har ikke pligt til at meddele Udbetaling Danmark, hvis du rejser mere end to måneder til:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Grønland, Grækenland, Nederlandene, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Du har pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz – dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.

Start Oplys om flytning til eller hjemkomst fra udlandet som folke- eller førtidspensionist

Rejser du til et land uden for EU/EØS eller Schweiz - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end to måneder, skal du give Udbetaling Danmark en række oplysninger:

 • Før du rejser, skal Udbetaling Danmark have besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato
 • Har du udenlandske indtægter under udlandsopholdet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om størrelsen af indtægterne, mens du er i udlandet
 • Når du er kommet hjem, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den faktiske hjemkomstdato
 • Hvis din rejse mod forventning kommer til at vare længere end to måneder, mens du er af sted, skal du hurtigst muligt under rejsen give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato.

Du kan give Udbetaling Danmark besked, hvis du flytter til udlandet eller opholder dig midlertidigt i udlandet.

Eksempel 1

Du rejser ni måneder til Thailand. Da rejsen er til et land uden for EU/EØS eller Schweiz og varer mere end to måneder, er du omfattet af den særlige meddelelsespligt.

Eksempel 2

Du vil rejse til Grønland eller Færøerne i 15 måneder. Rejser til Grønland og Færøerne ikke er omfattet af den særlige meddelelsespligt. Men fordi du har oplysningspligt, der gælder ved siden af den særlige meddelelsespligt, skal du give besked til Udbetaling Danmark og kommunen om rejsen, da du ikke kan få udbetalt pension fra Danmark, hvis du ikke længere har ”fast bopæl” i Danmark.

Eksempel 3

Du er førtidspensionist og vil rejse en enkelt gang tre måneder til Færøerne. Den særlige meddelelsespligt gælder ikke, da pensionister, der rejser til Grønland og Færøerne ikke er omfattet af den særlige meddelelsespligt.

Eksempel 4

Du er folkepensionist og vil rejse til Frankrig fra 1. januar til 1. april og fra 15. september til 15. november. Den særlige meddelelsespligt gælder ikke, da rejsen er til et andet EU-land.

Hvis du også modtager tillæg eller ydelser fra kommunen, fx personligt tillæg eller helbredstillæg, giver Udbetaling Danmark automatisk kommunen besked om dit midlertidige udlandsophold.

Start Oplys om flytning til eller hjemkomst fra udlandet som folke- eller førtidspensionist

Har du fast bopæl i et EU/EØS-land eller Schweiz, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis du rejser til et land uden for EU/EØS-land eller Schweiz i mere end to måneder. Du skal også give Udbetaling Danmark en række oplysninger:

 • Før du rejser, skal Udbetaling Danmark have besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato.
 • Har du udenlandske indtægter under udlandsopholdet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om indtægternes størrelse, mens du er i udlandet. Udenlandske indtægter er indtægter, som du tjener i et andet land end det land - i EU/EØS eller Schweiz - hvor du normalt har fast bopæl.
 • Når du er kommet hjem, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den faktiske hjemkomstdato.
 • Hvis din rejse mod forventning kommer til at vare længere end to måneder, mens du er af sted, skal du hurtigst muligt under rejsen give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato.

Du skal give Udbetaling Danmark besked her:

Eksempel 1

Du er folkepensionist, bor i Sverige og vil rejse ni måneder til Thailand. Da rejsen er til et land uden for EU/EØS og varer mere end to måneder, er du omfattet af den særlige meddelelsespligt.

Eksempel 2

Du har førtidspensionist, bor i Frankrig og vil rejse 3 måneder til Danmark. Da rejsen er til et land inden for EU/EØS, er du ikke omfattet af den særlige meddelelsespligt.

Eksempel 3

Du er folkepensionist, bor i Tyrkiet og vil rejse ni måneder til Thailand. Da du ikke bor i et EU/EØS eller Schweiz, er du ikke omfattet af den særlige meddelelsespligt.

Kontakt Pension

70 12 80 61 ( Telefontid)

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød