Parkeringslicens

Din parkeringslicens / beboerlicens skal typisk sidde synligt i forruden

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan få parkeringslicens / beboerlicens, hvis du:

  • har folkeregisteradresse i et betalingsområde og er registreret som ejer / bruger af bilen (kommunen indhenter dokumentation via Centralregisteret for Motorkøretøjer)
  • er enebruger af firmabil, der også bruges til privatkørsel (du og din arbejdsgiver skal skriftligt erklære det)
  • du har lejet / leaset en bil, eller du er enebruger af en lejet / leaset firmabil, der også bruges til privatkørsel. Du og din arbejdsgiver skal skriftligt erklære det. Du skal også være opmærksom på, at du skal fremsende leje-/leasingkontrakten inden for en vis tidsfrist – kontakt evt. kommunen for at få den eksakte tidsfrist.

Du skal købe parkeringslicens / beboerlicens digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Vær opmærksom på:

  • at du ikke er garanteret en ledig parkeringsplads med en parkeringslicens / beboerlicens
  • at bilen må maksimalt veje 3.500 kg.
  • at parkeringslicensen knytter sig til bilens nummerplade og er kun gyldig til det køretøj, den er udstedt til.

Hvis du er gæst

Hvis du er gæst, der er på længerevarende besøg hos beboere i p-zonen, kan du henvende dig til kommunen for at høre nærmere om reglerne og hvordan du skal gøre.

Vær dog opmærksom på, at du ikke er garanteret en ledig parkeringsplads.

Licensen er først gyldig, når den er anbragt i bilens forrude. Det er altid dit ansvar, at bilen er forsynet med gyldig P-licens.

I Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Viborg Kommune, er man dog overgået til digital P-licens. Derfor skal man ikke længere lægge en P-licens / P-billet i forruden for at dokumentere sin P-betaling. Betalingen registreres digitalt via bilistens nummerplade, og systemet taler sammen med P-vagternes hånd-scannere.

Start Køb parkeringslicenser

Når du lige er flyttet ind i et betalingsområde og ønsker at bestille parkeringslicens / beboerlicens, kan du tidligst ansøge om det dagen efter, at Folkeregistret har indberettet din flytning til Det Centrale Personregister. Indberetningen sker i almindelighed senest otte dage efter, at kommunen har modtaget din flytteanmeldelse.

Opfylder du betingelserne for at få udstedt licensen, og overholder du de anførte frister for indsendelse af dokumentation, er du dækket fra ansøgningstidspunktet. Hvis din ansøgning om licens ender med at blive afvist, er du ikke dækket.

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med dens afgørelse. Det skal du gøre inden fire uger. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Vejdirektoratet, som tager stilling til afgørelsen.